Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Byli od krve, ale tvrdili, že spali
Dne 5.4.2010 v 02:10 hodin vyjeli strážníci řešit neshody do sociální ubytovny v Dukelské ulici. Tam došlo k velmi hlasité hádce a fyzickému napadení mezi druhem a družkou. Když strážníci zaklepali u bytu, muž  otevřel  a uvedl, že se vůbec nic nestalo,  že nechápe, proč je hlídka budí. Protože ovšem muž i žena měli na obličeji krvavé stopy, chtěla jim hlídka zavolat RZS, což oba rázně odmítli. Oba byli hlídkou poučeni o možných dalších krocích včetně podání trestního oznámení. Opět rezolutně odmítnuto. Jelikož se ale muž po celou dobu šetření choval velmi arogantně a bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu, byla p mu provedena dechová zkouška, která ukázala 1,84 promile.  Z důvodu zachování  veřejného pořádku, kdy svých chováním vzbudili většinu nájemníku sociální ubytovny včetně dětí, a také pro porušení stanov Domovního řádu ubytovny ) byl muž požádán, aby  z domu odešel, což dobrovolně učinil. Dalším šetřením bylo zjištěno, že k porušování Domovního řádu ( konzumace   alkoholu,rušení  nočního klidu) ze strany některých nájemníků  dochází  opakovaně. Celá věc bude dořešena s odborem sociálních věcí a zdravotnictví.      

Jedenáctiletí chlapci ničili nákupní vozíky
Dne 5.4.2010  ve 14:45  hodin oznámila  na linku 156 žena  že   u  nákupního  střediska  Penny  Market v ul.Mladoboleslavská je skupinka  tří chlapců,  kteří  poškozují  nákupní vozík. Na místě strážníci přistihli jednoho chlapce ( 11let) , ostatní utekli přes bývalý řepný plac u cukrovaru. Kluk, kterého strážníci dostihli, sdělil,  že jeho dva jedenáctiletí kamarádi, kteří utekli, ho telefonicky  kontaktovali,  aby  přišel  na  toto  místo.  Jako  důvod  uvedli,  že potřebují    s  něčím pomoci. Řekl, že se na žádném  poškozování   nákupních košíků nepodílel. Strážníci zjistili, že na kraji parkoviště se nachází cca  15 nákupních  košíků spojených do sebe.  Vedle   nich byly  další dva,  kterým chyběly  obě přední kolečka. V přilehlé betonové jímce  plné vody  se nacházel  vhozený nákupní košík.  Hlídka dále vyrazila do místě bydliště jednoho z chlapců. Tam byla přítomná maminka jednoho z chlapců a postupně sem dorazil její syn i jeho kamarád, kteří se přiznali, že  nákupní košík do betonové jímky hodili, ale ostatní košíky již poškozené byly, když tam oni přišli. Jak dále sdělili, po vhození košíku do jímky, jejich kamarád, ten, kterého strážníci na místě přistihli, na něj  házel   cihly. Hlídka  MP následně  místo opustila a druhého chlapce předala jeho otci, kterého strážníci taktéž informovali o tom, co jeho syn prováděl. I s maminkou posledního výtečníka se hlídka osobně setkala a celou věc dále projedná odbor sociálních věcí a zdravotnictví  a také odbor správní.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice