Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Rodinné centrum Kašpárek Mělník

Rodinné centrum Kašpárek Mělník rozšířilo v roce 2010 svůj program v rámci projektu Zodpovědný partner, kompetentní rodič.

V tomto projektu jsou zařazeny některé stávající pravidelné programy: praktický kurz pro nastávající rodiče, besedy s fyzioterapeutkou o psychomotorickém vývoji kojenců, kurzy nošení dětí v šátku a masáží dětí.

 

Novou součástí projektu jsou psychologické přednášky a semináře pro rodiče, manželské a partnerské páry, pro všechny, kteří chtějí své výchovné a komunikační postupy aktivně zlepšovat.

Přednášky PhDr. Ilony Špaňhelové o výchově dětí a čtyřdílný cyklus seminářů o výchově Respektovat a být respektován vedený psycholožkou PhDr. Janou Nováčkovou u letos proběhly. Pokud Vám tyto přednášky utekly, jistě Vás potěší, že začátkem příštího roku k nám obě paní psycholožky opět zavítají.

 

Od února do konce roku pořádáme desetidílný cyklus přednášek Mgr. Ivy Duškové - Partnerské vztahy.

První dvě přednášky Když máme odlišné názory a Role v rodině už proběhly.

První přednáška byla spíše teoretickým úvodem, kdy jsme se seznámili s různými způsoby komunikace a hlavně s tím, které jednání komunikaci podpoří a které naopak komunikaci zablokuje. Také jsme se dověděli, že často nejednáme na partnerské úrovni, ale místo toho se svým partnerem komunikujeme v roli rodiče nebo naopak dítěte. Dále jsme si připomněli způsoby komunikace, které lze přirovnat k jednání některých zvířat a které jsou někdy vhodné, jindy méně. Někdy před problémy zalézáme do krunýře jako želva, někdy jdeme za svým dravě jako žralok, a podobně.

V druhé přednášce jsme se seznámili s tím, co všechno je vlastně rodina. Zkoušeli jsme už pracovat na konkrétním úkolu: sestavovali jsme seznamy věcí, které očekáváme od svých partnerů a které si myslíme, že očekávají naši partneři od nás. Můžete si to doma i sami zkusit a své zápisy si porovnat, možná budete v některých bodech velmi překvapeni. Některé výsledky se daly rozdělit na typicky mužské a typicky ženské a potvrdily nám odlišnosti v přístupu mezi pohlavími.  

 

Chtěli bychom Vás pozvat na nejbližší přednášku Skloubení rolí v rodině, která proběhne v sobotu 24. 4. od 10 do 12 hodin ve velkém sále vedle Rodinného centra Kašpárek. Společně si připomeneme, jaké že role v současnosti v životě zastáváme, pokusíme se nahlédnout, jak se nám daří jednotlivé role naplňovat a co všechno k tomu potřebujeme. Zodpovíme si otázky, co nám může pomoci při zvládání pracovních, rodinných i soukromých úkolů a cílů. Pohlédneme také na spolupráci v rámci rodiny a nalezneme odpovědi na to, co okrádá náš drahocenný čas. Závěrem přednášky se budeme věnovat efektivnímu řízení svého času a správnému využití své energie.

Kromě nabitého programu na Vás čeká spousta dost často zábavných příkladů z praxe, ve kterých se všichni občas poznáme…. A nezapomeňte na motto cyklu přednášek o komunikaci, které zní „Základem pro štěstí a zdravý vývoj našich dětí je dobrý partnerský vztah rodičů“.

Během přednášek Mgr. Duškové máme zajištěno hlídání dětí v prostorách Kašpárku, takže se přednášky mohou zúčastnit oba partneři. Další informace můžete najít zde: http://www.kasparek-melnik.cz

 

Další témata, na která se můžete těšit (můžete přijít bez přihlášení na kteroukoli přednášku podle Vaší volby):

Mezigenerační vztahy - prarodiče dětí, rodiče partnera, partner a moji rodiče

Změny v rodině po narození dítěte - prvního, druhého, nechtěného…, co můžeme očekávat, jaká preventivní opatření proti krizi udělat

Přišla partnerská krize - jak poznáme, že krize nastala nebo se blíží, co můžeme dělat pro zlepšení, co nesmíme dělat, kde hledat pomoc, kdy už se bez pomoci neobejdeme, jak poznáme, že je krize zažehnaná

Prevence partnerských krizí – rituály, vhodné postupy, abychom krizi předešli

Náročná životní situace - dlouhá nebo těžká nemoc partnera nebo dítěte, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, finanční nebo sociální propad

Rozvod - co udělat, aby to tolik nebolelo a  aby na to děti doplatily co nejméně

Nový partner, nová rodina - jak nastavit soužití, nový partner rodiče, nové dítě do nové rodinyKočárkárna