Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Nedovolená distribuce drog (OPL)Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování na Mělníku zahájili dne 21. dubna 2010 trestní stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy proti třem pachatelům a dále trestní stíhání pro trestné činy nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, proti poslednímu ze čtveřice pachatelů, který patřil mezi hlavního „bosse“.

Jedná se o šestatřicetiletého muže, který zhruba v době od ledna do února 2010 v obytné části rodinného domu na Mělnicku přechovával předměty a prekursory určené k nedovolené výrobě psychotropní látky metamfetamin (pervitin). Drogu částečně užíval pro svou potřebu a ve větším rozsahu ji předával svým spolupachatelům (komplicům), kteří jí dále za úplatu distribuovali na různých místech uživatelům OPL.

Mezi jeho komplice z Mělnicka patřila i žena ve věku jednatřicet let a dva muži ve věku dvaadvacet a jednatřicet let. Tito rovněž byli uživateli OPL a ve stejné době taktéž distribuovali za úplatu psychotropní látku metamfetamin (pervitin) na různých místech na Mělnicku. O zisk z prodeje OPL se pachatelé dělili na základě předchozí dohody a stanovených pravidel.

V rámci akce byly u pachatelů provedeny domovní prohlídky, při nichž byl zajištěn předmět určený k výrobě OPL a 227 „psaníček“ s bílým krystalickým práškem, který bude zaslán na expertizu. Dále policisté zajistili věci, které pocházejí z trestné činnosti, jednalo se o motorová vozidla, čtyřkolku, terénní motorky a další věci, u kterých bylo předběžně zjištěno, že mají souvislost s jednáním pachatelů, tedy bylo jich užito k páchání trestné činnosti.

Hlavní pachatel, „hlava celé party“, se kromě trestných činů v souvislosti s OPL, dopustil i dalšího trestného činu. Jako dlouhodobý uživatel OPL opakovaně jezdil v terénním vozidle nejen po celém okrese Mělník, ale i v jeho okolí, a to i přesto, že má od soudu vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. S uvedeným vozidlem se pohyboval v některých případech i s jinými osobami, kdy v jednom případě, kdy byl staven policejní hlídkou, vyhazovala osádka zastavovaného vozidla na policisty „kovové ježky“ a snažila se hlídce ujet.

Všichni čtyři si z rukou policistů převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro výše uvedené tr.č. Dne 22.4. 2010 byl hlavní pachatel, šestatřicetiletý muž, eskortován do výkonu trestu, neboť soud na muže již v uplynulých dnech vydal souhlas se zadržením pro minulou trestnou činnost a dodání do výkonu trestu. Ve vězení nyní bude čekat, jak soud rozhodne o jeho nových skutcích. Dne 23.4.2010 bylo soudem na Mělníku rozhodnuto o vzetí do vazby zbývajících třech osob, kam byly převezeni a kde mohou nyní v klidu o svých skutcích přemýšlet.Zpravodajství

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 DOBRÁ PRÁCE!!!! JEN TAK


DOBRÁ PRÁCE!!!! JEN TAK DÁL!!!!