Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Obaly a ekologická gramotnost

Předem je třeba říci, že neexistuje obal, který by neovlivňoval a nezatěžoval jednotlivé složky životního prostředí člověka nebo jiných biologických druhů. V životním cyklu obalu (od vytěžení suroviny až po jeho zneškodnění) je třeba pro posouzení zátěže prostředí vnímat celý cyklus v komplexu tedy se všemi postupnými dopady. Např. výroba 1 kg. papíru standardně hlazeného, který je vyráběn z obnovitelných zdrojů a používá se na výrobu papírových sáčků, znečistí bezmála třikrát více vody a sedmkrát více vzduchu než výroba 1 kg polyetylenu, ze kterého jsou vyráběny mikroténové sáčky. Nemluvně o tom, že papírový sáček je několikanásobně těžší než sáček z polyetylénový, dále není příliš trvanlivý, snadno se umastí (pak nepatří do sběru druhotných surovin) a těžko ho lze na rozdíl od mikroténového sáčku použít více jak jednou Proto k posouzení ekologické šetrnosti výroby obalů se používá kriterium - kritické množství, které znamená kolik vody a vzduchu je třeba, aby produkované znečištěniny byly zředěny na hodnoty, jenž nejsou zdravotně – hygienickým rizikem pro vybrané živé organismy, tedy i pro člověka.

V tabulce, která se zabývá posouzení jednotlivých aspektů je vedle kritického množství, uvedena energetická náročnost na zpracování primární suroviny po finální výrobek a dále pevný odpad vznikající při nakládání s obalem v celém jeho cyklu.Produkt

ENERGETICKÁ
NÁROČNOST
(MJ/Kg)

KRITICKÉ vody (cm3/kg)

MNOŽSTVÍ vzduchu (m3/kg)

PEVNÝ ODPAD (dm3/kg)

Hliník

171,2

4,048.597

640,3

1.902,9

Sklo (55%recykl)

7,5

292.957

1,3

237,9

polypropylen

50,0

331.541

122,2

300,9

polyethylen

47,4

231.184

107,3

292,8

PET

69,5

692.351

119,7

295,1

polystyren

56,2

675.888

60,2

228,4

PVC

42,5

668.957

307,2

401,5

papír stand.hlaz.

38,8

623.658

704,5

341,4

papír bělený

47,3

718.711

1.487,7

355,2

nápojový karton

33,1

381.440

948,3

287,0

pocínovaný plech

33,3

772.950

108,0

768,6

 

Praxe ukazuje se, že ani recyklace není u obalů vše léčí metodou, např. u některých obalů (vícevrstvé nápojové krabice), u který se velmi obtížně odděluje papír od polystyrénu a hliníku, je jejich zpracování náročnější než jejich primární výroba a dále ze získaného papíru lze vyrobit zboží pouze s nízkou užitnou hodnotou (toaletní papír). Totiž recyklace z druhotné suroviny je stále výroba, která spotřebovává energii, produkuje odpady, znečišťuje své okolí a neobejde se bez dopravy. Jak je uvedeno na příkladu, fakticky nelze většinu materiálu zpracovat na výrobky stejné hodnoty. Recyklaci v České republice následně komplikuje i to, že na zpracování některých vytříděných látkových složek nejsou zpracovatelské kapacity (tenkostěnné hliníkové plechovky). Z tohoto důvodu je třeba, aby si každý spotřebitel uvědomil, že smyslem dobrého obalu je zboží především chránit a že kombinované materiály tam, kde nejsou třeba, zbytečné díly (lžičky, sáčky, brčka, patentní uzávěry), dárkové a reprezentativní přebaly, jsou skutečně luxus, kterého je možno si dopřát jen výjimečně. Ukazuje se, že v tržním prostředí pouze spotřebitel může efektivně ovlivnit trh a vyžadovat obaly šetrnější k prostředí a zbytečné obaly odmítat.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Je také pravda


Jen bych chtěla doplnit, že kompozitní obaly např. krabice na mléko obsahují primární vlákno, jež je velmi hodnotné a kvalitní pro další výrobu papíru - ovšem jeho oddělení od ostatních složek je skutečně náročné. Vybíráme-li tedy jakýkoli výrobek a chceme se chovat ekologicky, zvolíme produkt v obalu, který je složen z co nejméně složek. Když mléko, tak v samotném plastu (nejlépe v sáčku).

Myslím, že Ekokom má toto ošetřeno způsobem "čím náročnější zpracování obalového odpadu, tím vyšší poplatky" pro společnost, která obaly-odpady produkuje.

Kromě toho i zákon o obalech a odpadech se k problematice vyjadřuje, že v tom smyslu, že by obal neměl být složen z většího množství materiálu, než je z hlediska funkčnosti obalu nutné.