Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Porovnání působení skleněných a PET lahví na jednotlivé složky životního prostředí

Z porovnání životního cyklu skleněných a PET lahví vyplývá, že životní cyklus skleněných lahví je výrazně šetrnější vůči životnímu prostředí. Skleněné lahve mají až 40násobné opakované použití. Na této skutečnosti nic nemění ani využití nebo zneškodnění PET lahví jako je skládkování, spalování nebo dokonce recyklace. Nejčastější varianta zneškodňování PET lahví (skládkování) způsobuje 5 – 6krát větší negativní dopad na životní prostředí oproti variantě 40 násobného použití skleněných lahví a 4krát větší negativní dopad na životní prostředí v porovnání s variantou 20násobného použití skleněných lahví při přepravní vzdálenosti 100 km. Pokud se přepravní vzdálenost zvýší na 400 km, rozdíl negativních dopadů mezi skleněnými a PET lahvemi se níží na 2,5násobek celkového negativního dopadu. Příznivější výsledky pro skleněné lahve jsou dány za následujícími charakteristikami a podmínkami:

  1. relativní nízká energetická náročnost a menší negativní vliv na životní prostředí ze zpracování surovin a výroby lahví díky jejich mnohonásobnému využití

  2. fungováním systému výkupu lahví ( v současné je tento systém závažně narušen)

  3. tradiční sběr tříděných střepů a využití druhotných surovin při výrobě skla

Hodnocení životního cyklu skleněných a PET lahví dokládá, že sklo je šetrnější k životnímu prostředí, avšak skutečný vývoj trhu zvláště minerálních vod ukazuje odklon od používaných tradičních skleněných lahví směrem k polyethylentetraftalátu. PET lahve na jedno použití mají oproti skleněným lahvím určité ekonomické a spotřebitelské výhody. K výraznějším provozním výhodám pro výrobce minerálních vod patří pružná dodávka, přepravci hodnotí menší přepravní náklady na jednotku převezeného zboží. Spotřebitelé oceňují nízkou hmotnost lahví, opětovnou uzavíratelnost a menší křehkost. Uvedené výhody PET lahví vznikly postupným vývojem výrobních technologií a spotřebitelských preferencí. Mají.li skleněné lahve obstát v konkurenci s PET lahvemi, je potřebné, aby sklářští designeři a výrobci zaměřili svou pozornost na snižování uživatelských nevýhod skleněných lahví a seznámili uživatele a spotřebitele s výhodami skleněných lahví.

Vrůstající uvědomění si potřeby péče o životní prostředí ve vyspělých průmyslových zemích ukazuje, že spotřebitelé jsou ochotni používat výrobky a obaly, které nejsou třeba uživatelsky nejvýhodnější a přitažlivější, avšak jsou šetrnější k životnímu prostředí. Aby však v naší republice k danému stavu došlo, je třeba aby byla vůbec vytvořena ucelená surovinová politika státu, a to tak aby zpětný odběr použitých skleněných lahví byl pro spotřebitele motivující.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice