Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Upozornění pro dopravce


Obecní živnostenský úřad v Mělníku upozorňuje dopravce, kteří provozují „Silniční motorovou dopravu“ na základě koncesní listiny, a to vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, na povinnost prokázat finanční způsobilost dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy, pokud není provozování živnosti na základě oznámení podnikatele přerušeno dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele, tedy Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 za každý kalendářní rok. Termín pro splnění finanční způsobilosti končí dne 31. července 2010. V případě nejasností můžete kontaktovat Obecní živnostenský úřad v Mělníku č.tel.: 315 635 392, 315 635 383, nebo přímo Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, pan Trojek, č.tel.: 257 280 105.

Ing. Lenka Škulavíková
vedoucí obecního živnostenského úřaduMěsto - z radnice