Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje


Úsek cestovních dokladů

Od ledna do března tohoto roku bylo zažádáno celkem o 383 cestovních dokladů.Z tohoto počtu bylo celkem zažádáno o 371 cestovních dokladů s biometrickými prvky, z toho bylo 147 dětských cestovních dokladů do 15 let. O cestovní doklady bez strojově  čitelné zóny, které stojí 1 500 Kč pro dospělou osobu a 1 000 Kč pro děti  do 15 let a mají platnost pouze 6 měsíců,  bylo zažádáno celkem o 12  těchto dokladů.  

Vycestovat s dítětem jen s cestovním pasem, ve kterém je dítě napsáno bude minulostí. Za dva roky by již nemělo být možné, aby dítě nemělo své doklady a bylo při cestě do zahraničí jen zapsáno u svých rodičů.

Dle ministerstva vnitra by zápisy dětí do cestovních pasů rodičů měly podle novely skončit v červenci 2011 a přechodné období, kdy nebude možné děti zapisovat, ale zápis pro cestování bude stále platit, bude končit v červenci 2012. Posledním dnem, kdy bude moc být dítě s rodičem v zahraničí bez vlastního dokladu tak bude 26.června 2012.

Důvodem, proč se novela zákona přijímá je, že by měla být zavedena zásada - jedna osoba = jeden cestovní pas. A to především z důvodu bezpečnosti a ochrany dětí.

Úsek evidence obyvatel pro správní obvod

Na evidenci obyvatel se ve správním obvodu v prvním čtvrtletí roku 2010 celkem přistěhovalo 908 obyvatel, z toho bylo mladších patnácti let 110. V rámci správního obvodu se přestěhovalo 681 a z jiné obce se přistěhovalo 227 osob. Počet odhlášených obyvatel v prvním čtvrtletí byl 257 osob.V rámci správního obvodu se v tomto období narodilo 119 dětí, zemřelo 142 obyvatel, uzavřelo sňatek 30 párů a rozvedeno bylo 74 manželství.

Od 1.července 2010 začneme se zkušebním provozem informačního systému základních registrů, který tvoří prostředí, jehož prostřednictvím všechny základní registry a agendové informační systémy komunikují mezi sebou.

Hlavním přínosem registrů, které propojí systém veřejné správy, bude následující ,,Občan už nebude muset úřady obíhat se stále stejným dokumentem. Poskytne ho úřadu jen jednou a ostatní úřady získají potřebné údaje právě díky registrům.

PhDr. Květa Mrázová
vedoucí správního odboruMěsto - z radnice