Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Dopravně bezpečnostní akceO uplynulém víkendu, tj. ve dnech 23. – 25. dubna 2010, proběhlo na silnicích na okrese Mělník hned několik bezpečnostních akcí a to jak v denní i noční době. Policisté z Územního odboru PČR Mělník, se v rámci akce zaměřili na kontrolu zákazu požívání alkoholických nápojů řidičů motorových vozidel před nebo během jízdy, na technický stav vozidel, na dodržování pravidel silničního provozu a povinností řidičů i spolujezdců, dále byla kontrolována platnost a příslušnost řidičských oprávnění a dodržování zákazu řízení motorových vozidel. Dále dodržování předepsaných rychlostí. Současně během akce probíhalo pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech pocházejících z trestné činnosti.

Do akce bylo nasazeno celkem osmadevadesát policistů z pořádkové a dopravní policie a služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Mělník. Hlídky prováděly kontroly na předem vybraných stanovištích a současně s tím, probíhala kontrola i pohyblivých hlídek. Policisté během akce zkontrolovali zhruba 1128 vozidel, provedli kontrolu u 661 osob. Zjistili 228 přestupků v dopravě, z čehož jich 173 vyřešili na místě blokovými pokutami, ve výši 126.200,-Kč a 55 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. V pěti případech se jednalo o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, kterých se dopustili řidiči, kteří si před usednutím za volant neodpustili požití alkoholických nápojů a v jednom případě užití jiné návykové látky. Policisté během akce odhalili čtyři pachatele trestné činnosti. V jednom případě se řidič dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a v dalších třech případech se jednalo o řidiče, kteří usedli za volant i přesto, že mají vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Čtyřiatřicet řidičů užilo k jízdě vozidla v nevyhovujícím technickém stavu a jeden řidič neměl na vozidle vůbec místěnou registrační značku. V jednom případě se řidič dopustil přestupku na železničním přejezdu. V 91 případech se řidiči dopustili porušení předepsaných rychlostí, z čehož jich bylo na místě blokovými pokutami vyřešeno celkem 52, ve výši 58.500,- Kč a dalších 39 přestupků bude oznámeno správnímu orgánu. Ve dvou případech policisté „odměnili“ řidiče pokutou za to, že řídili bez řidičského oprávnění. Jejich prohřešky budou taktéž oznámeny správnímu orgánu. Policisté během akce zadrželi jednu osobu, která byla vyhlášena do celostátního pátrání. V osmi případech se řidiči dopustili přestupku nepoužití bezpečnostních pásů.

Další podobné akce konané policisty z Územního odboru PČR Mělník, budou v dohledné době pokračovat, neboť dle výsledků je patrné, že tyto nebo jim podobné akce mají na okrese Mělník své opodstatnění.Zpravodajství