Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

„Zebra se za tebe nerozhlédne“…..tak by se dala nazvat včerejší akce, která proběhla v ranních hodinách na Mělníku, v ulici Pražská, kde žáčci prvních tříd společně se svými učitelkami ze základní školy J. Matiegky, dohlížely na řádné přecházení dospělých i dětí na přechodu pro chodce, který se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Děti společně s policisty z Územního odboru PČR Mělník, preventivně informační skupiny a jejich kolegy z obvodního oddělení Mělník, nstržm. Kuchař a nstržm. Obraz, rozdáváním kartiček s výstižným názvem „zebra se za tebe nerozhlédne“, chtěly upozornit na lehkovážné chování chodců, kteří nepřecházejí na určených místech nebo nerespektují světelná znamení daná k přechodu. Školáčci si velmi dobře všímaly těch lidí, kteří přecházeli v místech k tomu neurčených a své kantory na toto upozorňovaly. Přítomným policistům sdělily, jak správně má každé dítě přecházet, jak se má chovat v blízkosti silnice a co znamenají barvy na semaforech. Policisté sami mezi dětmi ze základní školy J. Matiegky rozdali nespočet kartiček, na kterých jim „zebra“ dává několik dobrých rad pro přechod přes silnice.

Školáčkům se akce velice líbila, od policistů dostaly jako poděkování tašku plnou dárků, které je jistě potěší.Zpravodajství