Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Nezodpovědní rodičeOsmatřicetiletá žena a její o rok starší druh z Mělnicka, svým nezodpovědným chováním coby rodičové, umožnili a nezajistili pravidelnou školní docházku do základní školy svým dvěma dětem, kdy za I. pololetí školního roku 2009/2010 zmeškaly dohromady zhruba 570 hodin výuky, kdy z toho bylo 160 hodin neomluvených. Oba rodičové již jednou byli za stejnou trestnou činnost odsouzeni.

Oba si od kriminalistů z oddělení obecné kriminality na Mělníku převzali usnesení o sdělení podezření z trestného činu ohrožování výchovy dítěte, za který jim soud může uložit trest odnětí svobody v rozpětí šesti měsíců až pěti let, neboť naplnili definici zákona, kde se hovoří“… kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,…… závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jim svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,…….spáchá-li takový čin opětovně“.Zpravodajství