Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Průtah není řešením

Demolice, trvalé zábory, zhoršení životního prostředí a necitelné zásahy do vlastnických práv, to je výčet z několika negativních aspektů, které přináší tak urputně prosazovaný průtah městem.

Občanská sdružení se v posledních dnechaktivně zúčastňovala jednání s realizátorem projektové dokumentace k územnímu řízení, a měla tak možnost nahlédnout do rozpracované projektové dokumentace. Celková trasa průtahu městem je projektem o krok zpět v rozvoji města Mělníka. Umístění průtahové komunikace je vedeno od ulice Pražská v ose cukrovarské vlečky směrem na Mladoboleslavskou, odkud pokračuje nadjezdem přes železniční trať do oblasti Světice a vrací se zpět do osídleného území městské části Blat. Dále pokračuje souběžně s ulicí Dobrovského směrem k jatkům, kde je opět přemostění železniční trati silně zasahující do městského stadionu a pokračuje směrem na Průhon k napojení na stávající komunikaci směr Vehlovice.

Větší část průtahu městem (cca 80 %) je lemována protihlukovou stěnou o výšce 2 – 5 m. Existence protihlukových opatření svědčí o jakémsi zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Pokud eliminujeme hluk formou existence protihlukových stěn, určitě nejsme schopni eliminovat emise a vibrace vzniklé touto dopravou.

Dopravní infrastruktura je bolavým místem města Mělníka, proto hledejme příčinu současné patové situace. Několikrát jsem položil odpovědným osobám Městského úřadu Mělník otázku „co bylo provedeno pro úspěšnou realizaci velkého obchvatu“, ale nikdy jsem neobdržel konstruktivní odpověď. Jednou z neustále opakujících se odpovědí je, že město si musí nejprve vybudovat vnitřní dopravní infrastrukturu. Tato informace byla však popřena na jednání s ředitelem ŘSD se stanoviskem – postavíme, co si zastupitelé schválí v územním plánu, pokud na to budou schválené finanční prostředky státním fondem dopravní infrastruktury. 

Současný stav je zapříčiněn nedostatečnou aktivitou odpovědných osob zastupujících město Mělník, které v současné době nepřímo nutí dotčené obyvatele k životu v zhoršeném životním prostředí a zbavení se vlastnických práv k dotčeným nemovitostem. Občanská sdružení žádají pro všechny obyvatele města Mělníka (bez ohledu na jejich oblastní příslušnosti) koncepční a dlouho dobé řešení dopravní infrastruktury = obchvat. Pokud budeme akceptovat navrhovanou variantu průtahu, dovoluji si tvrdit, že si zavíráme kohoutek z fondu dopravní infrastruktury na realizaci obchvatu na několik desítek let.

za o. s. „Průtah vs. životní prostředí“ Michal Štajnc

za o. s. „Okolo Mělníka“ Vladimír Špulák

  článek MÚ Měník

 Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Jen dotaz, ty


Jen dotaz, ty věříš že za třeba tři roky klesne nákladní kaminonová doprava na takovou úroven že nebude třeba průtahu ani obchvatu? Co osobní dopraba? Ta také klesne? A proč si myslíš že to tak bude.

Já bych si to tak přál ale nevidím jediný důvod proč by to tak bylo.

 

Magnet172

1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Možná


.., že záleží i na tom, jak dopadnou volby. Něco se s tím dělat musí a někdo si to uvědomuje. Budoucnost ukáže. Jsem zkrátka toho názoru, že pokud už členi některé rodiny musí dojíždět za prací, tak by bylo žádoucí, aby to bylo komfortními dopravními prostředky MHD za rozumnou cenu, čili, aby tito lidé sami uznali, že je to výhodnější. Pokud ty podmínky k tomu nějaká vláda vytvoří, tak proč ne ? O kamionech jsme se tu už bavili dost a neviděl jsem zatím žádnou snahu s touto přepravou zboží něco udělat. Mnohdy stačí jen používat dopravní značky. Nevím, ale myslím, že do voleb se už nic dělat nebude, ale pak už by to bylo žádoucí.

1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Oprava odkazu


1.1.1.1 Mimo téma


Magnete172,

prosím tě po několikáté - čti si to po sobě občas, ať se to dá přelouskat!

1.1.1.1.1 Pros prodavače teplé


Pros prodavače teplé vody o slevu a pokud ti to vadí tak příspěvky které píšu něčti. Je něco jednodušího? Je mi úplně fuk jak píšu. Lidi hodnotím podle skutků, pracovitosti a poctivosti a stejně by to měly dělat všichni. Děkuji.......a klidně si mysli že jsem imbecil. Třeba jsem a ani to nevím :-DDDD

 

Magnet172

1.1.1.1.1.1 Smysl


Tady nejde o žádné osobní útoky člověče, jen chceme rozumět tomu, co píšeš a musím s "Makešoo" souhlasit - já tomu komentáři taky nerozumím, absolvoval jsem dva pokusy. Většinou to vydržím, ale jsou chvíle, kdy bych ti nejradši sebral klávesnici, což nedělám jenom proto, že si pravděpodobně půjdeš koupit jinou. Neber to, prosím, jako urážku, jen jako upozornění. Myslím, že stejně tak to myslel i předešlý komentář.

1.1.1.1.1.1.1 Dík za upu...al já


Dík za upu...al já klávesničku nemám :-(    :-DDD

 

Magnet172