https://www.traditionrolex.com/7

 Revitalizace „konečně“ končí | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Revitalizace „konečně“ končí

Ke 30.5.2010 by měly být s konečnou platností dokončeny všechny stavební práce související s probíhající revitalizací historického centra města Mělník. V poslední době se komentáře na tomto webu věnovaly opět dílčím nejasnostem souvisejícím s probíhající stavbou a já bych se některé z nich rád pokusil vysvětlit:

 

 1. roh náměstí Míru a ulice Svatováclavská u domu čp. 12, kde je dnes prach a bláto není součástí dokončované etapy revitalizace, bude se tedy dláždit žulovou kostkou 100x100mm po jejím oficiálním dokončení (až se dá do provozu ulice Legionářů)
 2. kříž před kostelem – kříž symbolizuje „posvátnou půdu“ prostoru hřbitova, který se zde okolo kostela původně nacházel. Jde o odraz křesťanské symboliky, to co je pod zemí se propisuje do dlažby.  Jeho nepravidelný tvar vychází z uvedené symboliky, něco co vystupuje z pod země na povrch v daném výseku dlažby. Kříž je pravidelný, ale pohled na něj je jako když se odloupne kus skořápky z vajíčka.
 3. cedule na vyhlídce u zámku ukazující soutok Labe, Vltavy a Laterální kanál – bude v nejbližší době osazena, bude ve stejné podobě, ale menší, než je podobná cedule u knihovny – materiál pryskyřice s patinou bronzu (jako v Terezíně)
 4. osvětlení mezi zámkem a kostelem – původní koncept osvětlení a řešení prostoru byl zcela jiný a dochoval se z něj pouze fragment. Nasvětleny měly být fasády kostela a zámku zemními svítidly, linie mezi objekty plnila funkci naváděcí. Toto řešení by vytvářelo intimní, podbarvenou světelnou atmosféru, spojilo by prostor mezi objekty pod jednu „klenbu“. Čistý prostor by byl ve dne i v noci vymezen fasádám, odpadly by rušivé sloupky svítidel v průhledu na vyhlídku. Realizace uvedeného řešení osvětlení však byla „podmíněna“ vykácením tisu u zámku, které ovšem nebylo povoleno odborem životního prostředí. Linie ale zůstala zachována.
 5. lavičky v Jungmannových sadech – jsou bez opěradla skutečně z toho důvodu, aby si na ně mohl každý sednout podle toho jaký pohled jej zajímá
 6. ukončení svodů z plastu – dodavatele stavby měl za úkol přivést napojení svodů do kanalizace pouze do úrovně plastového gajgru v chodníku – samotné napojení výše je již otázkou vlastníka nemovitosti, pokud vím, tak město dává dohromady poklady pro to, aby klempíř celou oblast odešel a napojil svody něčím lepším, než je ten oranžový bubák – případné dotazy směřujte na SMS
 7. menhir v parčíku v Husově ulici – v řešení parku se uplatňuje princip trojice v čase. Trojice jako jeden ze základních symbolů (křesťanství – např. sv. Trojice, pohanství – např. triskel) je zde reprezentován sochou Karla IV. – opracovaný kámen, strom – dynamicky se měnící prvek v čase ročních dob a let, neopracovaný kámen – motiv toho co bylo před sochou a co zůstane po soše v rámci času. Všechny tři prvky jsou umístěny v jedné linii. Běh času tady lze vnímat i díky zániku původních stájí, původně uzavřený prostor, dnes park…
 8. anděl a ďábel v ulici 5. května - v prostoru pod branou nebylo realizováno původně plánované pítko a prostor byl proto architektonicky přeřešen. Nové architektonické řešení pracuje s ideou středověkého principu - "zlo" zůstává před branami města, "dobro" za branami. Pro ilustraci se tento princip výrazně uplatňuje například u středověkých katedrál ve výzdobě exteriéru a interiéru. Místo pítka zde byla navržena na kamenný podstavec z červené žuly kovová plastika "diavolo", za bránu pak umístěna na stěnu u zlatnictví plastiku "anděl" – bude realizováno v krátké době.
 9. sedátka u knihovny - místo u knihovny s výhledem na České středohoří, ostroh nad řekou s výhledem na horu Říp, představuje historicky a mytologicky odkaz na naše nejstarší dějiny. Prostor ostrohu, který je dnes rozdělen objektem knihovny a dalšími stavbami je materiálově svázán s prostorem parku v místě bývalé zámecké konírny použitím materiálů – hrubě opracovaný pískovec. Tři monolitické kamenné solitéry, tak zde plní funkci nejen ideovou ale i praktickou. Idea odkazu k nejstarším dějinám se odráží v charakteru hrubého opracování kamene, praktická stránka: nabízí možnost sednutí. Nejedná se o žádná komfortní sezení, laviček je v daném prostoru umístěno několik, ale spíš o místo k individuálnímu zamyšlení…
 10. dlažba na Palackého náměstí – myslím, že to dopadlo dobře. Je to dlažba odněkud z nádraží v Kolíně a nádvoří nějakého zámku a pro velkou plochu Palačáku se dobře hodí. Pokud nejste spokojeni se šíří spár a nerovností dlažby – doporučuji návštěvu Malé Strany v Praze a okolí Pražského hradu – s tím co se vidím tam, je Palačák téměř vzorný. Navíc pokud by se dláždil z malé kostky 100x100mm, tak by ta velká plocha nevypadala vůbec pěkně.
 11. spáry v mozaikové dlažbě – byla cíleně vybrána kostka štípaná, neboť byla v minulosti na Mělníku vždy používána a nikoliv řezaná, kterou máte možnost vidět na většině míst v Praze. Má samozřejmě nevýhodu v tom, že má díky své nepravidelnosti větší spáry, ty se však v průběhu 1-2 let zanesou a „zatáhnou“ a pak již bude držet tak jak má. Problém je tam, kde jsou spáry vymílány padající vodou. (u děravých okapů je to odpovědnost majitelů domů, u oplechovaných říms se tak bude dít vždy). Je v plánu vyzkoušet speciální hmotu, která by se do spár vpravila a neměla by se poté vyplavovat.
 12. Jednoznačně pozitivně hodnotím nový mobiliář, koše, lavičky a stojany na kola vypadají moderně a přitom decentně. Za naprosto špičkové považuji nové lampy VO v ulici Svatováclavská a mezi zámkem a kostelem. Znovu musím podotknout, že je ohromná škoda, že nejsou tyto lampy v celém historickém centru – ohromně by jej oživily.

 

Na revitalizaci nechť si udělá svůj obrázek každý občan či návštěvník města. Nebyla to vůbec jednoduchá akce, setkala se u mnohých s negativní odezvou, ale celkově se domnívám, že je možno ji hodnotit pozitivně a její přínos pro historické centrum je nezpochybnitelný.

 

Rád bych však na závěr zdůraznil ještě tyto tři body:

 

 1. historické centrum bude vypadat podle toho, jak se k němu budou obyvatelé města a jeho návštěvníci chovat. Buďto s pokorou a slušností, nebo s přístupem chuligánů – již dnes jsou cca tři nové koše vytržené z kotev v betonu, ačkoliv tyto jsou 20 cm dlouhé!!!
 2. Velmi bude záležet na přístupu Městské policie, dle mého názoru je třeba, aby přísně dohlížela na dodržování pravidel silničního provozu (zákaz parkování na chodnících a v pěších zónách) a slušného chování (odhazování odpadků, vandalismus). Případné prohřešky musí MP přísně trestat. 
 3. V neposlední řadě musí svou aktivitu jednoznačně zvýšit zaměstnanci Technických služeb a jejich vedení, kteří si musí uvědomit, že právě historické centrum je výkladní skříň města, ročně jím projde kolem 60.000 návštěvníků a ti, spolu s obyvateli města, očekávají zametené ulici, ošetřenou zeleň a čistý a udržovaný mobiliář. 

 

Galerie stavu před a po revitalizaci: 

Jiří Dohnal
(Foto: Jiří Dohnal a Mělníček.cz)Kultura

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

7 Slavnostní ukončení revitalizace


Revitalizace se stala fenoménem předcházejících 14-ti měsíců. Snad jí na chvíli přehlušily parlamentní volby - mimochodem docela dobrý, ne? A tak teď - přesněji řečeno 1.června /na Den dětí/ odpoledne proběhne na nám. Míru její slavnostní ukončení. Světe div se - i přes veškeré problémy s termíny, kvalitou atd. budou projevy, bude se stříhat páska, určitě se bude fotit a asi / to nevím / bude hostina chcete-li raut. Jistě se do přípravy zapojí přátelé vedení radnice a tak se bude podávat nějaké hodně dobré mělnické víno, chlebíčky taky asi budou a to vše bude umocněno pravým řeckým sluncem.

Jsem trochu ironický, protože si myslím, že tato akce měla být zakončena v poklidu, protože i když revitalizace oficiálně skončí - zbývá dodělat spousty nedodělků popř. opravit spousty nekvalit.

Nevím, zda jde o jistý druh politikaření před nadcházejícími komunálními volbami a nebo je to jen příležitost být vidět popř. příležitost užít si raut, který vůbec nevím jestli bude.

Mimochodem obdržel jsem pozvánku od pana starosty - ne osobně, ale předali mi jí strážníci MP. Je to tak levnější. Poštovné je drahé. Město musí šetřit.

Jestli půjdete na tuto akci - určitě se tam neuvidíme. Ale i tak Vám přeji hezký zážitek. K tanci a poslechu bude hrát skupina NAVOSTRO. Jak příhodné.

Přeji Vám všem skutečně krásné povolební nedělní odpoledne

7.4 každý by si měl udělat vlastní názor ...


V pátek odpoledne jsem si chtěl udělat vlastní názor na práci našich městských zastupitelů v otázce ukončení revitalizace a schválení víceprací zhotoviteli stavebních prací. Proto jsme s kolegou vyrazili na zasedání rady, abychom si vyslechli názory všech zúčastněných. K tématu revitalizace se rada dostala tak po půl hodince debaty.
Ze začátku jednání byl ústně napomenut pan Koudelka (vedl zasedání) ve věci, že čte pouze čísla bodů k projednání a následně o nich nechává hlasovat. Je fakt, že jsme se v tom dost ztráceli a místy jsme nevěděli, o čem se mluví a následně hlasuje. Po chvilce to pan Schweigstill napravil tím, že nechal číst všechny body v plném znění. U jednání o revitalizaci jsme se už zase chytili a byli jsme v obraze. Čekalo nás několik rozumných argumentů a také několik výkřiků, u kterých jsme nevěřili vlastním uším.
Úředníci jednali o odsouhlasení víceprací (vcp) za cca 5,9 mil. korun dodavateli stavebních prací. Technický dozor (ne stavební dozor!) si dal tu práci a provedl rozbor vcp pro investora. U několika sporných položek informoval investora, že tyto položky nebyly cenově odsouhlaseny. Pan starosta a místostarostové se vehementně prali o to, aby bylo vše zaplaceno bez dalšího zkoumání. Seznam vcp okomentoval pan Čermák, z mého pohledu poměrně logicky tak, aby tomu rozuměli i zastupitelé - nestavaři. Tvrdil, že není vhodné, aby byly vcp zaplaceny v plném rozsahu. S tím se jako stavař ztotožňuji. Chtěl vysvětlit, jak odpovědný zástupce města okomentoval předložené vcp.

> ve vcp jsou např. oceněny opravy reklamací - ulice Legionářů, poničená růžice a dalších mnoho sporných položek<

Pan starosta první chvíli argumentoval tím, že existují dvě verze soupisu vcp, jedna od zhotovitele a druhá od zaměstnanců města podrobená kontrole. Rozuměl jsem tomu tak, že předložený dokument je již odsouhlasená a překontrolovaná verze zaměstnancem města. Po sadě přesně mířených dotazů ze strany pana Čermáka, z pana starosty „vylezlo“, že zaměstnanec města provedl pouze vizuální kontrolu dokumentu a s cenami a položkami souhlasil. Z toho důvodu nebylo třeba provádět nový, opravný dokument odsouhlasených vcp. Přes jasný nátlak ze strany starosty a místostarostů na zastupitele a nelogický postup ze strany kontrolora dokumentu, byl návrh zaplatit vcp v plné výši odsouhlasen většinou zastupitelů. V tuto chvíli jsme usoudili, že vyslechnuté jednání a následné hlasování je fraška a s kolegou jsme místnost opustili.

Nerozuměl jsem, proč zastupitelé více důvěřují nestavařům, než člověku se stavebním vzděláním, který je vedoucí stavební komise města MK a srozumitelně předkládá argumenty, proč se více nevěnovat některým sporným položkám a jejich cenám v soupisu vcp. Kolik kladně hlasujících zastupitelů města má stavební vzdělání a přehled takový, aby mohlo s klidným svědomím ignorovat názory vedoucího stavební komise v tak závažných rozhodnutích?

Nechtěl rozumět souhlasu se zaplacením některých položek, které se týkaly oprav reklamovaných konstrukcí - zejména ul. Legionářů, které se týkaly stále poškozených konstrukcí - růžice, ke kterým Stavex zatím nevydal svou expertízu, o kterou požádal pan starosta???

Nechtěl rozumět tomu, proč se například platí vcp za bezpečnostní opatření u postaveného lešení při vinobraní. Všeobecně existují normy, vyhlášky a nařízení, které zhotovitelům ukládají minimální požadavky na zabezpečení staveb a bezpečnost konstrukcí na stavbě a je jedno, jestli jde okolo konstrukce lešení 10 turistů nebo 1000 turistů. Město má potíže s dodržováním BOZP na staveništi, nedivím se, že pak musí dělat následná drahá opatření.

Nechci nikoho soudit, ale část zastupitelů, kteří se vehementně prali o zaplacení částky vcp v plné výši, přes výtky TDI a pana Čermáka, tak myslím, že jejich úmysly nebyli úplně čisté a v pořádku. Do hry vstupují zřejmě jiné faktory, které mi tu nepřísluší rozebírat, ale nikdo z nás by se takto nezachoval, kdyby se mělo jednat o vlastní majetek a hlavně vlastní finance.

Každý ať si udělá vlastní názor, já jsem byl před časem upozorněn na to, že nebýt právě tohoto typu lidí, tak dodnes chodíme po náměstí v blátě, naše komunikace a inventář v centru by byli stále zastaralé a do parků by nikdo nechodil. Proto bychom měli přivřít oči a naopak těmto lidem poděkovat. (?)… už aby se našel dodavatel, který by měl za ušima a měl zájem takto jednat s úzkým vedením města o provedení průtahu/obchvatu.

Abych nebyl jen kritický, tak osobně se mi moc líbí sochy pod Pražskou bránou a výběr mobiliáře v centru.  

Jakub

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

7.4.2 hodně postřehů


myslíte, že někdo odpovědný zareaguje?

7.4.1 Hezké postřehy, takto


Hezké postřehy,

takto to však většinou chodí. Napříč tzv. politickým spektrem se prohlasovávají věci, které nemají logiku. Vedení města hájí dodavatelskou firmu a chce vše zaplatit. Odpovědní úředníci města dělají, jako že dělají atd.

Když si promítnu počet pracovníků při revitalizaci, tak odhaduji jejich skutečné pracovní vytížení na 30%. To znamená, že 70% mzdových nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, bylo vynaloženo zbytečně. Nevím kolik to je, ale bude se to pohybovat v řádech desítek milionů. Teď k tomu vícepráce a další náklady. Za do by bylo celkem dost opravených ulic, chodníků či hřišť. Ale proč - vždyť jde o veřejné finance. Všichni po parlamentních volbách chtějí dělat něco z korupcí. Nevím jestli k ní u nás ve městě dochází, ale indicie by tu asi byly.

Vážení zastupitelé města Mělníka - nenastal již čas věci řešit, tak jak se mají a jak Vám ukládá slib zastupitele?

7.4.1.1 Ten už za ty 3 roky


Ten už za ty 3 roky zapoměli :-DD

 

Magnet172

7.3 O jaké POZVÁNCE mluvíte ???


Dobrý večer přeji všem čtenářům ...........mám dotaz o jaké pozvánce mluvíte ???  Ještě stále jsem radní a zastupitelka města a vůbec o žádných oslavách a stříhání pásky u příležitosti " jako " ukončení revitalizace nic nevím. Co se děje za mými zády, že nedostávám, tak zásadní informace  ??? 

 

Snad zastupitelé města by měli rozhodovat zda-li bujaré oslavy s kapelou budou, a řešit důvod proč budou. Podle mého názoru bychom především měli počkat na odborný posudek firmy Stavexis, která nám sdělí jestli máme právo slavit a nebo nikoliv. České přísloví " vlk se nažere a koza zůstane celá " je velmi příznačné.

 

TAKŽE  VÁŽENÍ  SPOLUOBČANÉ  NA VŠECHNO  KOLEM  OSLAV  REVITALIZACE  SE MUSÍTE  OSOBNĚ  PTÁT  VEDENÍ   RADNICE, JELIKOŽ  JÁ ŽÁDNOU  INFORMACI  S TÍMTO   OBSAHEM   NEDOSTALA. 

 

PŘEJI VÁM VŠEM PŘÍJEMNÝ VEČER     VAŠE VĚRNÁ  DOPISOVATELKA   DUŠANA  DOLEJŠOVÁ    

7.3.2 Drzost do nebe volající...


Je neskutečný jak může někdo tak strašně postrádat stud a sebereflexi. Já kdybych takhle podělal nějakou práci a k tomu prošustroval desítky milionů, tak bych se odstěhoval minimálně do Austrálie...

7.3.2.1 Doufejme


Doufejme, že ozvěna společenského posunu, naznačeného výsledky parlamentních voleb, které vypráskaly mocichtivé paroubkovsko-rudé marnotratníky, mafiánská „Íčka“ a svobodovské blekoty,  dolehne také na Mělník při podzimních komunálních volbách…

7.3.1 Ahoj radní, pozvánka


Ahoj radní,

pozvánka je tištěná a je na ní fragment ulice Svatováclavské - samozřejmě bez rohu u KB. Je podepsána starostou města Mělníka. Také jsem viděl plakát na vývěsní tabuli u Pražské brány. Je tam psáno, že jsou všichni zváni - tedy asi jenom na náměstí. Co a kde bude dál, tam již není. Třeba Tě čeká překvapení na jednání RM v pondělí - snad jej máte.

7.3.1.1 Také


Také zdravím,

 

plakát k akci visí také na nástěnce MKD u autobusáku. Já jdu na akci s píštalkou a doufám že nebudu jedinej kdo vyjádří nesouhlas....

 

Zítra ve 13:00 ve Svatováclavské, pojdmě všichni vypískat vedení města.....přidá se někdo?

 

Magnet172

7.2 Teď se musím ozvat.


Nejen ty sám, Mirku, ale ani zastupitelé nedostali pozvánky. Celá ta akce je hlavně komedie, asi pro Evropskou unii. Nehodlám se toho účastnit. Požadovali jsme seznam vad a nedodělků, protože (podle zákonů ČR) je nutné zjevné vady reklamovat hned. Odpověď zněla: žádné vady a nedodělky nejsou. Takový nesmysl jsem už dlouho neslyšel. Na stavbě tohoto rozsahu žádné vady a nedodělky? Blbost. Stačí se podívat na kanál před Tvým domem - je u něho louže - takže asi neodvodňuje dobře. Tedy vada. Ale komedii je zapotřebí přeci sehrát do konce. Ten zmatek a chaos dopadne zase na nás všechny. Peníze zbytečně nalité sem, budou chybět jinde.

                                        Milan Schweigstill, zastupitel

P.S. pokud chcete slyšet skupinu NOVOSTRO, tak bude hrát na oslavách 100. výročí založení gymázia 25.6.2010 od 20 hodin na náměstí Míru.

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Předpokládáte tedy že


Předpokládáte tedy že došlo k porušení zákonů ČR? Pokud ano tak jsou přece šance jak jednotlivé úředníky, co byly za stavbu odpovědní, také potrestat ne? Že vše není jak mělo byt je jasné.......

 

Magnet172

7.2.2 Dneska jsem pro&scaron;el


Dneska jsem prošel ulici Legionářů - nemyslím si, že by byla dobře opravena. Jsou na ní hrboly a to ještě nebyla vpuštěna doprava, tedy mimo tam bydlících.

7.2.2.1 Taky


Já tam prošel včera,moc jsem to nestudoval, ale myslím, že Mělník má v globálu hezkou dlažbu. Jen by se měl už někdo probudit a pouštět ta auta za hradby do vnitřního centra opravdu minimálně a jen ta nejlehčí. Jinak je to všechno k ničemu ! Zkrátka, nejnutněji  zásobování, případně opodstatněnou vyjímku.

7.2.1 Dotaz.


Nevíte náhodou, co bude na těch prázdných podstavcích u Pražské brány, vedle sochy zla ? A kdy se dočkáme toho, že ten zatím stále přikrytý informační panel u zámecké vyhlídky ožije nějakými informacemi, či co to bude ? Děkuji za případnou odpověď.

Obrázek uživatele raist

7.1 re: Slavnostní...


Mozna, ze je to tak nejak potemkinovsky naoko, aby se EU a obcane nazrali (po ukonceni prestrizenim hezke pasky uz do niceho nestourali) a prachy (EU) zustaly cele.

Otazka je, jestli bude do uterka dokonceny posudek stavexisu.
Otazka je, jak se zhotovitel postavi k reklamacim/opravam, ale asi dobre, kdyz uz ted si za ne nechava znovu platit.

7.1.2 Potěmkinova vesnice.


Posudek nejspíš nebude. Zjevné závady "nejsou", takže po převzetí je již nelze raklamovat. Skryté vady - je otázka, zda jme schopni je vymáhat. V českém právním prostředí to není jednoduché ani běžné (hovořím z vlastní zkušenosti, ze stavby většího rozsahu než revitalizace). Obce jsou považovány za dojné krávy. Na Mělníku se podařilo podojit. A v Čechách není běžné, že by bylo třeba krávu také nakrmit. 

Teď se projdeme po dlažbě, uděláme pár fotek a pak se budeme modlit, aby se neopakovala zima 2009/10 a nezopakovala se ulice Legionářů a U tanku  (doc. Vébr - projektant - řekl na zastupitelstvu veřejně, že se to klidně může stát). To jsem pak zvědav , co s tím.

7.1.1 Tak je&scaron;tě chybí


Tak ještě chybí třeba:

 

Dodržování peší zony ve Svatováclavské

Bahno u sportu kde se ani nekoplo do země

Popraskané omítky u nových domů

 

A my jako občani by jsme měli chtít:

 

Palackého pěší zona, nikdo nechce auta u KuKu

Dokončení všech fasád

Lepší turistické značení

A je toho mnohem více....

 

Ale co, starosta se ukáže jaka té byla dřina a hezky se kluci poplácaj po ramenou.....snad jim to lidi nebudou žrát.

 

 

Magnet172

6 Viděli jste to ?


Ve víru voleb se to úplně ztratilo, ale máme novou ozdobu u naši Pražské brány. Naproti Supraphonu je několik prázdných podstavců a na jednom je jakýsi kostlivec, který má symbolizovat zlo za branou města. Od náměstí téměř nad branou vlevo je na zdi podstatně menší symbol anděla, který představuje dobro ve městě. Jak se vám líbí ( obr. viz. deník) ? Docela jsem zvědavý, co bude na těch dalších podstavcích.

6.1 Jsem rád, že tomu


Jsem rád, že tomu nerozumím. Ale dobro ve městě - trochu výsměch ne?

Obrázek uživatele raist

6.1.1 udobři si zlo


Kdo pohladí zlu bříško, bude mít deset let štěstí.

5 Dobrý den pane


Dobrý den pane Dohnal.

Jen malý postřeh z dnešního rána. KUKA vůz projíždí ulicí Husova. Dvakrát vjede na chodník a provede na konci ulice dost ostrý obrat. Plyn, brzda atd. Do této ulice vjíždí během týdne vůz tohoto typu minimálně 6x. To je počet, který jsem viděl. Možná, že jezdí i častěji - opravdu nejsem stále doma.

Nestálo by za to začít v centru používat lehčí techniku a popřípadě trochu optimalizovat odvoz odpadků. Dvakrát týdně by snad stačilo.

Jo, a kdyby někdo promluvil s řidiči těchto vozů - taky by to bylo řešení.

Bohužel dnešek není ničím vyjímečným. Chování řidičů KUKA vozů je takové, jaké jsem popsal.

Přeji hezký den a mnoho úspěchů při jednáních s odpovědnými.

Patočka

5.1 Dobrý den, myslím, že


Dobrý den, myslím, že jste tu situaci popsal přesně, já osobně je vídám jezdit také tímto způsobem, který nepovažuji za vhodný pro naše nové centrum. Co se možného řešení týče, tak pokud mám správné informace, tak si zhotovitel stavby firma Čermák a Hrachovec dává sama do předávacího protokolu podmínku, že do centra nesmí zajíždět více než x vozů za den s omezenou hmotností kvůlu záruce za provedené dílo - přesné parametry této podmínky mi však nejsou známy.

Osobně se domnívám, že by bylo vhodné omezit vjezd všech vozidel nad určitou hmotnost do centra bez výjimek - viděl jsem to tak i v jiným městech a funguje to. Sudy s pivem by prostě vozily menší vozy a pro odpadky by do centra nejezdily KUKA vozy, ale také něco menšího.  

Řešení tohoto problému je v kompetenci samosprávy, tak Vám doporučuji se obrátit na zastupitele města, třeba již tento pátek 28.5.2010 od 16.00 na Radnici.

Jiří Dohnal 

5.1.1 Dobrý den, děkuji za


Dobrý den,

děkuji za reakci. Předpokládám, že spousta členů samosprávy čte tyto řádky a bude reagovat. Osobně nehodlám nikoho oslovovat, aby nějak jednal. Myslím si, že by všem a o to více zastupitelům, mělo jít o dobrou věc. Ať již mám připomínky jakékoli, uznávám, že stav po revitalizaci je lepší lepší, než před ní. Vás jsem si dovolil oslovit pouze na základě článku, který jste napsal a v jeho závěru uvedl i nějaké možnosti ochrany stávajícího stavu.

Využívám Mělníček jako veřejné fórum, aby se i další mohli zapojit svými nápady. Jak jsem již dříve psal nehodlám se již více účastnit veřejného - myslím politického - života ve městě.

Patočka

5.1.1.1 Omezení.


Zastupitelstvo města již pověřilo Radu, aby realizovala opatření navrhovaná dopravní komisí: rychlost v centru omezit na 20 km/h, max nosnost vozidel do 7,5 t (což splňuje parametry požadované technickou konstrukcí vozovek). Z tohoto by neměly být povolovány žádné výjimky.

4 Reklamní spot


Revitalizace je povedená asi jako všechno v poslední době Sad ale dejme tomu.

Spíš by mě zajímalo, kolik dostalo město, za použití záběrů ve spotu čssd?

4.1 :-)


Myslíš že ČSSD někdy něco poctivě zaplatí?

3 Patočka se ptá


Rád bych doplnil svou včerejší reakci na Váš článek.

Snad jsem Vás trochu vyprovokoval k sepsání tohoto článku. Možná, že ne - to je jedno. Mám několik dalších dotazů.

0. Světelná cedule snad reklama, či výdejník chlazených nápojů u růžice - opravdu to tam bylo v téhle podobě nutné?

1. Chápu, že ulice někde začínají a někde končí - ulice Svatováclavská a nám. Palackého - to, že tento úsek nepatří do revitalizace mě moc neuspokojuje. Promiňte mi tento výraz, ale je to pěkná prasečina to tak takhle nechat.

4. Osvětlení mezi kostelem a zámkem - tzv. přistávací dráha - Vaše vysvětlení mě opět nepřesvědčilo. Kdyby linka světel procházela celou Svatováclavskou, tak možná, ale toto ne.

7. Menhir - nebýt vysvětlení, tak si myslím, že je to pěkná pitomost - asi by to chtělo osvětlit i na tom místě. Vždy, když je snaha o nějakou symboliku, může se setkat s nepochopením nás méně zdatných v těchto oborech.

12. Mobiliář je hezký - není však těch laviček moc - u zámku. A co ty koše hned vedle laviček?

U ostatních bodů děkuji za vysvětlení.

A jěště bych se rád zeptal na chodníky v podloubích na nám. Palackého. Nevím jestli se to dá nazvat zádlažbou. Ty valouny büdou jen v drti, nebo dojde k jiné úpravě. Přiznám se, že tam to vůbec nechápu.

A teď něco, co Vás asi nebude moc zajímat. Myslíte si, že se to nedalo udělat celé lépe a levněji?

Hezký den přeje Patočka

2 Světelný panel


Děkuji za srovnávací fotografie a vyčerpávající článek, také mi to odpovědělo na pár otázek, které jsem měl. Nicméně... nemůžu se nezeptat na další "dardu" do očí: "Musí být ten světelný, předpokládám, že informační, panel přímo na vyhlídce?!" Myslím, že "ta dvoumetrová věc" by byla vhodnější třeba u mapové tabule, na rohu mezi zámkem a kostelem, ale nevím, co na ní bude - pravděpodobně to s místem úzce souvisí. Nebo jen s kamerovým systémem?

Jinak musím, respektive můžu uznat, že centrum vypadá opravdu dobře, líbí se mi to, a po hodně dlouhé době se za něj před turisty nestydím. Zvlášť Aušperk a Jungmannovy sady, tam to jaro pomáhá hodně. Souhlasím s vámi, pane Dohnale, že lampy ve Svatováclavské by mohly být všude, nebo alespoň na náměstí.

Ale ten panel...

2.1 Asi jsem debil ale já


Asi jsem debil ale já nevím jakej panel. Na těch fotkách nic nevidím Sad

 

Magnet172

2.1.1 Panel


To je novinka od včerejška. Na vyhlídce za zámkem. Nepřehlédnutelná.

2.1.1.1 To jsem zvědavý.


Tak to se tam teda půjdu podívat. Už mnohokrát jsem si říkal, že by tam mohlo něco být. Nejen, že má tohle město nějakou historii, nějakou obrázkovou galerii, nějaké služby návštěvníkům, ale také nějaké výhledy a často jsem kritizoval, že návštěvníci nikdy nebyli uspokojivě informováni, jak to s těmi vodními cestami na Mělníku je.

2.1.1.1.1 Tak jsem tam byl.


No, jsem trochu zklamaný, protože je tam teprve připravená ta zabalená prosklená tabule. Jinak je vidět, že si asi vzal někdo vlivný k srdci tu informaci, že jsou návštěvníci vyhlídky stále dezorientovaní a objevila se u zábradlí podobná tabulka, jako je za knihovnou, která je přímo plánkem místních řek. Problém je, že je stejně nevýrazná ( chybí barevnost), jako ta za knihovnou a návštěvníci ji dost přehlížejí a dál se dohadují. Tady je snaha o umělecké dílo, ale na úkor důležitosti. Podobnou výtku mám k té ceduli za knihovnou. Je to umělecké, ale nevýrazné a odfláknuté. Oproti staré barevné ceduli, která se tu objevila za časů paní starostky Liškové, má tato podstatně méně údajů a kopce od Sedla k severu chybí úplně.

2.1.1.1.1.1 Světelná cedule...


Nechci být pesimista, ale ta cedule tam bude tak měsíc. První nalitý teenager jí prostě ukopne...

2.1.1.1.1.1.1 Já jí dnes dával čas


Já jí dnes dával čas do vinobraní, tam ji lidi utlačej. Krom toho dnes tam nějaký turisti přemýšleli zda je ta placka doel ostrov nebo ne Laughing out loud A pak řešily kde je Praha....asi by to chtělo info.

 

Magnet172

2.1.1.1.1.1.1.1 Vidíte sami.


Chce se mi doufat, že když už se do něčeho takhle investuje, tak si to MP ošetří kamerou či dozorem, ale po těch zkušenostech tomu taky moc nevěřím. Nakonec jsme všichni došli k názoru, že by se celkem nic nestalo, protože ty umělecké výtvory jsou vlastně nanic. Je na to špatně vidět, sotva si toho kdo všimne, málo údajů, ale to už jsme rozebírali výše. Někdo si holt vydělal.

1 ano, bude to opravdu jen


ano,

bude to opravdu jen lepší - mohlo to být ale dokonalé - škoda

jinak děkuji za vysvětlení některých otázek - je to Váš názor a mě zbývá pouze  respektovat

Patočka


https://www.traditionrolex.com/7