Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Kontroly řidičů pokračují


Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se i v měsíci dubnu 2010 věnovali v rámci služebních povinností kontrolám bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kde mimo jiné dohlíželi na to, zda řidiči před jízdou nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.

Policisté provedli během dubna při silničních kontrolách celkem 4 591 dechových zkoušek u řidičů. Třiapadesát z nich prokázalo, že řidiči před jízdou požili alkoholické nápoje. Třiatřicet případů bylo předáno jako přestupky správnímu orgánu k dalším opatřením a dvaceti řidičům policisté sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté dále odhalili šestadvacet osob, které před usednutím za volant užili omamné a psychotropní látky (OPL).

Na tomto počtu se opět významnou měrou podíleli i mělničtí dopravní policisté. V jejich rukou skončilo za sledované období 19 osob, které užili před jízdou alkohol, z čehož ve třinácti případech se jednalo o přestupek a šest řidičů je podezřelých ze spáchání výše uvedeného trestného činu. Tři osoby byly přistiženy za volantem po požití OPL. Z tohoto počtu byl ve čtyřech případech zjištěn alkohol v dechu u účastníků dopravních nehod, ke kterým došlo za uplynulý měsíc v našem regionu.Zpravodajství