Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Navýšení daně z nemovitosti na Mělníku je pouze zákonem schválené zvýšení sazeb daně

Zákon o dani z nemovitosti umožňuje zastupitelstvu upravit nebo zavést obecně závaznou vyhláškou tři typy koeficientů, kterými se upravuje sazba daně.

Za prvé se jedná o koeficient přiřazený jednotlivým obcím podle počtu obyvatel, který může obec buď zvýšit o jednu kategorii nebo snížit až o tři kategorie a tím upravit sazbu daně ze staveb a stavebních pozemků pro jednotlivé části obce.

Za druhé je to koeficient s hodnotou 1,5, kterým lze zvýšit sazbu daně u staveb pro individuální rekreaci, garáží a staveb užívaných pro podnikatelskou činnost pro celou obec.

A za třetí je to tzv. místní koeficient, kterým lze zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Tento koeficient má hodnotu 2, 3, 4 nebo 5 a je stanoven pro celou obec.

Město Mělník nevyužilo své pravomoci v oblasti daně z nemovitosti a žádný ze zákonem stanovených koeficientů nezavedla nebo neupravila.

Důvodem  současného navýšení daně z nemovitosti na Mělníku je tedy pouze zákonem schválené zvýšení sazeb daně.

Ing. Dana Kratoňová
vedoucí Finančního odboru MÚ MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Nějak mi tam chybí


Nějak mi tam chybí doplňující informace, že vedení města sice chtělo koeficient ad)3 navýšit na hodnotu 2, ale v zastupitelstvu to neprošlo. Zvýšit daně je totiž úplně nejjednodušší cesta, jak řešit problémy rozpočtu.

LP