Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Viktor Janovsky

Jak postupovat po zjištění vloupání do rekreačního objektu

V dalším dílu preventivně informačního cyklu, týkajícího se trestné činnosti páchané v našem regionu se soustředíme na majetkové delikty související s problematikou rekreačních objektů. Na území okresu Mělník se nachází několik lokalit, ve kterých je soustředěno větší množství rekreačních chat a podobných objektů sloužících k odpočinku. V těchto oblastech dochází hlavně v zimních měsících k případům vloupání a následných krádeží věcí z těchto nemovitostí.

Na následujících řádcích se pokusí policisté poskytnout občanům několik základních rad pro případ, že by v budoucnu došlo k napadení těchto objektů.

 

Jak postupovat po vloupání do rekreačního objektu

-Po zjištění vloupání : zásadně nevstupovat do objektu, pachatel se v něm ještě může nacházet, vloupání oznamte Policii ČR (tel:158, 112), do příjezdu policie neuklízejte a nepřemísťujte věci, nenechávejte volně pobíhat okolo objektu své domácí mazlíčky, ztěžuje to práci policejním psům i psovodům

-Oznámení : do protokolu o trestním oznámení uvádějte vše důležité pro dopadení pachatele (pokud je to možné výrobní čísla věcí, jejich popis atd.)

-Další spolupráce s policií : pokud zjistíte důležité informace, které by mohli vést k dopadení pachatele informujte o tomto vyšetřující policisty

-Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci : jednotlivých místností, cenných věcí, popř. výrobních čísel (může to významně napomoci při následném dohledávání odcizených věcí a k dopadení pachatele skutku)

Policisté hlavně v zimních měsících věnují zvýšenou pozornost rekreačním lokalitám, provádí náhodné kontroly objektů v rámci hlídkové činnosti, uskutečňují namátkové bezpečnostní akce, při kterých kontrolují chaty a chalupy, jak osobně, tak za použití techniky (policejní vrtulník, termokamera). Tímto se daří v poslední době minimalizovat počty vloupání v rekreačních oblastech. Úspěšnost není stoprocentní, a proto uvádíme několik rad, jak se mohou chataři bránit nájezdům zlodějů.

 

Jak chránit rekreační objekt a ztížit tak ,,práci“ zlodějům

-Mechanické zábranné prostředky : (bezpečnostní zámkový systém, odolné vstupní dveře, mříže, uzamykatelné okenice)

-Zabezpečení stavebních otvorů : (vstupní dveře, okna, verandy)

-Elektronická ochrana : popř. napojení objektu na pult centrální ochrany

-Pojištění objektu : (nejen proti krádeži, ale i proti požáru a vandalství)

-Nenechávat cenné věci : nebo věci značné hodnoty na chatě

-Sousedská výpomoc : navzájem si chaty kontrolovat a všímat si pohybu neznámých osob nebo vozidel, v případě jejich výskytu vyrozumět Policii ČR (linka 158 nebo 112)

-Provádět nepravidelné kontroly : zejména v zimním období

-Zkušenosti z praxe : pokud pachatel překoná hlavní překážku (vstupní dveře, okenici atd.)

bude v tomto pokračovat i uvnitř objektu, proto je lépe vnitřní dveře a vstupy nezajišťovat a nezamykat, většinou škoda na poškození těchto dveří je větší než škoda, která vznikne pachatelem na odcizení.

 

Na závěr by chtěli policisté z Územního odboru PČR Mělník popřát všem chatařům a chalupářům na Mělnicku mnoho příjemných a ničím nerušených chvil strávených v jejich rekreačních objektech.Co dělat, když...