Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program prevence kriminality pro rok 2010


Město Mělník se věnuje prevenci kriminality již řadu let a není tomu jinak ani v roce 2010. Program prevence kriminality pro rok 2010 má pro letošní rok několik priorit, a to pokračovat ve zvyšování právního vědomí občanů se zaměřením na všechny věkové skupiny, pracovat se skupinami ohroženými spácháním trestného činu i skupinami rizikovými a přiblížit atraktivní formou práci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému občanům.

Pro zajištění výše uvedených priorit bylo nutné připravit projekty, v nichž dojde k naplnění stanovených cílů. Pro tento rok bylo připraveno několik projektů, na nichž se podílí Město Mělník, Městská policie Mělník, Ředitelství Policie ČR Mělník a místní základní a střední školy.

Projekt INFO 2010 obsahuje několik částí, které jsou rozvrženy do celého roku 2010 tak, aby občané získávali informace pravidelně. V průběhu roku budou vycházet "Noviny prevence kriminality", dále budou zpracovány a vydány informační letáky, audiovizuální materiály, omalovánky s pohádkami. Materiály budou reagovat vždy na  aktuální témata v rámci prevence kriminality. Pokračovat bude i tradiční projekt Právo pro každého (zvyšování právního vědomí mládeže).

Na tento projekt bude navazovat Den bezpečí a pořádku ( 17.6.2010) pod záštitou starosty města

Dalšími dvěma projekty jsou Seminář SVI a Výchovně rekreační pobyt. Seminář SVI bude třídenním vzděláváním pro pracovníky multidisciplninárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží a Výchovně rekreační pobyt bude zaměřen na přímou práci s rizikovou mládeží.

Abychom mohli všechny uvedené projekty zrealizovat bylo nutné je finančně zajistit. Město Mělník již tradičně vyčlenilo potřebné prostředky ze svého rozpočtu a dále bylo získáno celkem 301.000 Kč v rámci grantového řízení vyhlášeného Středočeským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality pro rok 2010.

Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka prevence kriminalityMěsto - z radnice