Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Granty byly rozděleny

Zastupitelé schválili na svém dubnovém jednání granty města Mělníka pro rok 2010 takto:

Sdružení „Mělnický Vrkoč“: Folklorní taneční a hudební festival „Mělnický Vrkoč“ – grant ve výši 45 000 Kč
Termín: 4.-6.6.2010. Festival patří mezi nejvýznamnější kulturní akce pořádané na území města Mělníka a je podporován Středočeským krajem a Ministerstvem kultury ČR. Vystoupení souborů pro základní školy (Mělník, Neratovice, Kralupy n. Vlt.), jarmark lidových řemesel, volná vystoupení ve městě, večerní koncert a program souborů v MKD, setkání souborů na náměstí, hlavní festivalový program.

SRPŠ při Gymnáziu Jana Palacha Mělník: 100.výročí založení mělnického gymnázia – grant ve výši 20 000 Kč
Termín: 1.1- 26.6.2010. Oslavy proběhnou v různých formách v průběhu 1. pololetí 2010, cílem je připomenout historii a významné osobnosti gymnázia, řada projektů doplní i výuku, stěžejním projektem je vydání almanachu s příspěvky absolventů, současných studentů a kompletním seznamem pedagogů a studentů.

Akce: sportovní turnaje, výtvarná výstava v MKD, dobývání Řípu, uctění památky V.Nejdla a J.Stáhlíka. Hlavní oslavy 25.-26.6.2010: recitál O.Velické a akademie studentů GJP v MKD, Den otevřených dveří.

Základní umělecká škola Mělník: Evropský den hudby - grant ve výši 20 000 Kč
Termín akce: 20.6.2010. Jedná se o 6. slavnostní koncert v rámci oslav Dne evropské hudby v parku Na Vyhlídce. Během koncertu vystoupí orchestry ZUŠ Mělník (Minerva), ZUŠ Lovosice (Enkláva) a ZUŠ Litoměřice (Orchestr dechových nástrojů).

Základní umělecká škola Mělník: Elbkinderland 2010 - grant ve výši 6 000 Kč
Termín akce: 28.-29.8.2010. Dětský pěvecký sbor ZUŠ Mělník Červánek je pozván ke 2 koncertům v Německu (Ester a Coswig) v rámci akce Děti Labe. Vystoupí na koncertech, které v dalších městech na Labi navazují na koncert v Čechách – v Mělníku (15.5.). Německá strana plně hradí ubytování a stravování.

 

SRPFS Jarošáček při ZUŠ Mělník: Děti Labe - grant ve výši 20 000 Kč
Termín: květen – září 2010, akce: 4.6.- 6.6.2010. Soubor je pozván k účasti na „českých dnech“ v městečku Brunsbüttel , kde se Labe vlévá do moře. Vystoupí na koncertu, který navazuje na koncert v Čechách – v Mělníku (15.5.). Německá strana plně hradí ubytování a stravování.

Chocholatý David: 10. prestižní mezinárodní přehlídka vín – Mělník město vína - grant ve výši 10 000 Kč
Termín akce: 30.4.- 1.5.2010 srovnávací degustace, 15.5. výstava na zámku Mělník. Soutěžní mezinárodní výstava vín uznaná Ministerstvem zemědělství, doplněná výstavou vín rulandských, růžových, přírodně sladkých a sektů z české produkce. Jubilejní ročník výstavy vín ve městě s vinařskou tradicí, v letošním roce se přesunuje z kapacitních důvodů z Regionálního muzea na mělnický zámek.

Člověk v tísni: Jeden svět 2010 v Mělníce – Mez. festival filmů a lidských právech - grant ve výši 8 000 Kč
Termín: 1. 1. – 31.5.2010, termín projekcí v Mělníku: 25.-27.3.2010. Festival je přehlídkou dokumentů o dění u nás i ve světě a odráží aktuální či historicky významné události.

Regionální muzeum Mělník: Živost na tvrzi renesančního rytíře - grant ve výši 5 000 Kč
Termín: 1.8.-30.11.2010. Výstava, která má za cíl přiblížit veřejnosti základní oblasti života drobného šlechtice v předbělohorské době se zaměřením na zemanské rody žijící na Mělnicku. Grant je určen na pořízení doprovodného programu k výstavě – zhotovení 4 exemplářů replik dobového oblečení v dětských velikostech. tak aby si je návštěvníci mohli vyzkoušet, dále budou pracovat s rekvizitami a interaktivními prvky (tvorba rodokmenu, erbu, pečetění, stolování apod).

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o.s.: Svatotrojická pouť - grant ve výši 8 000 Kč
Termín: 30.5.2010. Projekt pokračuje v tradici konání poutě ke kostelu Nejsvětější Trojice na Mělníku - Chloumku (která byla po 50 letech násilného přerušení znovu obnovena v roce 2005). Součástí poutě je kromě mše také doprovodný program za účasti mělnických zájmových organizací (Jarošovci, Jarošáček, Nové divadlo), jarmark výtvarníků a řemeslníků s cílem zapojit širokou veřejnost. Po pouti probíhá pro děti divadelní představení v hospodě U České koruny – divadlo Drak.

Jindra Lírová: Básně – výbor z díla z let 1981 – 2009 - grant ve výši 5 000 Kč
Termín: březen – prosinec 2010. Autorka – členka Obce spisovatelů hodlá vydat výbor nejlépe hodnocených a oceňovaných básní u vydavatelství knihovnicka.cz z Brna. Ilustrace M.Videmanová (studentka výtvarného oboru).

ZUŠ Mšeno: Dny evropského kulturního dědictví 2010 – Architekti Mělnicka I - grant ve výši 3 000 Kč
Termín: únor – červen 2010. Žáci ZUŠ zpracují výtvarnými technikami architektonické památky Mělníka regionu v plošné i prostorové tvorbě. Projekt představí na výstavě v Mělníku a doplní katalogem.

ZUŠ Mšeno: Kulturní dědictví věnných měst - grant ve výši 5 000 Kč
Termín: 15. únor – 30. září 2010. Projekt souvisí s letošním výtvarným salonem Královských věnných měst, jehož pořadatelem je po 9 letech opět Mělník. V rámci salonu budou jednotlivá města prezentovat dětské výtvarné práce. Kromě výtvarných děl na výstavu je plánována výroba katalogu a pohlednic.

ZUŠ Mšeno: Sovovy mlýny na Mělníku, Mělník v Sovových mlýnech - grant ve výši 4 000 Kč
Termín: leden – prosinec 2010. Žáci ZUŠ v loňském roce absolvovali exkurzi v Sovových mlýnech v Praze na Kampě – s kolekcí českého moderního výtvarného umění nadace Mládkových. Žáci zde pak malovali podle děl, která je nejvíce zaujala. Nyní v atelieru upravují a dokončují tyto práce, které hodlají vystavit na výstavě v Mělníku a poté v Sovových mlýnech.Město - z radnice