Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V červnu se budou zkoušet nové hlásiče


Bezdrátový obecní rozhlas v Mělníku byl rozšířen o dalších 8 hlásičů a 24 reproduktorů – především v lokalitách se zvýšenou frekvencí pohybu obyvatel – školy, nemocnice, okolí zimního stadionu. Rozšíření počtu hlásičů město financovalo z vlastních zdrojů.

Oznamujeme proto občanům, že v červnu 2010 bude zahájen zkušební provoz. Zkušební vysílání proběhne ve dnech 3.6., 14.6., 17.6., 23.6. a 28.6.2010  v čase od 9,00 hodin do 12,00 hodin.

Nyní bude mít město Mělník celkem 37 hlásičů a 98 reproduktorů.

Žádáme občany v lokalitách, kde jsou nainstalovány hlásiče s reproduktory, pokud budou mít ke slyšitelnosti signálu připomínky, aby telefonovali na tel.: 315 622 322.   

Mapu umístění hlásičů naleznete na stránkách města www.melnik.cz na úvodní stránce od 1.6.-30.6.2010. Pak bude mapa přesunuta do sekce služby pro občany oddíl mimořádné události a krizové situace pododdíl systém varování pod názvem Mapa pokrytí.

Jana Bohuslavová
Městský úřad Mělník
odbor vnitřních věcí

Pro připomenutí:

Na Mělníku byl dán do provozu od 1.března 2010 bezdrátový varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi v záplavové lokalitě (na úrovni 100leté vody). Systém tvoří

29 hlásičů - 21 hlásičů je umístěno v záplavové oblasti a 8 ve vybraných lokalitách města s vysokou koncentrací obyvatel – náměstí Míru, náměstí Karla IV., ul.Vodárenská, Fügnerova, Nemocniční, Veslařská, Sportovní a sídliště Slovany. Tento nový systém je napojen na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel, takže vždy první středu v měsíci ve 12:00 hodin budou vedle již tradičních zkoušek rotačních sirén zkoušeny vždy i tyto hlásiče – zde je nejprve slyšet tón a pak se ozve informace: „Právě proběhla zkouška sirén.“ Náklady na projekt činily 1,16 mil. Kč, z toho dotace 879 tis. Kč.



Město - z radnice