Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Pozvánka na slavnostní ukončení revitalizace


Historické centrum města bylo v posledních 18 měsících spíše staveništěm. Ulice se podobaly překážkové dráze. Nyní je vše hotové a vy můžete posoudit, jaký je výsledek této finančně i technicky náročné akce – ať už přímo na procházce městem, nebo na fotografiích na www.melnik.cz ( fotogalerie), kde je vždy vidět stav určitého místa před a po revitalizaci.

Slavnostní ukončení stavby Revitalizace historického centra města Mělníka proběhne 1.června od 15:30 hodin na náměstí Míru. Hrát bude kapela NAVOSTRO. Všichni jste srdečně zváni.

Program:

15:30 – zahájení

15:45 – přestřižení pásky

15:50 – koncert skupiny NAVOSTRO

17:30 – ukončení akceMěsto - z radnice