https://www.traditionrolex.com/7

 CRM - Centrální registrační místa | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

CRM - Centrální registrační místa

Hlavním cílem projektu CRM je odstranění administrativních bariér souvisejících s podnikáním a zjednodušení komunikace podnikatelské veřejnosti s orgány veřejné správy při zahájení a v průběhu podnikání. Zákonem č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo k rozsáhlé novele týkající se mimo jiné i centrálních registračních míst, která jsou zřízena na živnostenských úřadech.

Podnikatelé od 1.8.2006 společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu mohou :

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení pro finanční úřad
  • oznámit zahájení samostatně výdělečné činnosti pro správu sociálního zabezpečení
  • podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění pro správu sociálního zabezpečení
  • ohlásit volné pracovní místo nebo jeho obsazení pro úřad práce (týká se pouze zaměstnavatelů)
  • podat oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatně výdělečné činnosti podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; oznámení se podá formou čestného prohlášení, které je součástí formuláře – zvláštní části

V případě, že podnikatel nepodá úplné ohlášení nebo oznámení změny, živnostenský úřad si vyžádá u příslušného orgánu státní správy nebo od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný k ohlášení živnosti.

Jednotný registrační formulář, zvlášť pro fyzické osoby a zvlášť pro právnické osoby, je k dispozici na Obecním živnostenském úřadě v Mělníku.

Zdeňka Skořepová
vedoucí Obecního živnostenského úřadu v Mělníku


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7