https://www.traditionrolex.com/7

 Městská policie Mělník informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

V pátek 21.7. v 00:25 hodin strážníci vyjeli do Bezručovy ulice, kde v jednom bytě mělo docházet opětovně k velké hádce a byl tak rušen noční klid. Šlo o partnerskou hádku a oba aktéři k tomu strážníkům vysvětlili, že se rozcházejí, a proto se často hádají. Hlídka je upozornila na to, že je nutné dodržovat noční klid. Jelikož ale k obdobnému jednání dochází již delší dobu, situaci ani nelze z důvodu sociálního postavení aktérů vyřešit uložením blokové pokuty a domluva již nemá patřičný účinek, bude celá věc předána na příslušný odbor MÚ Mělník k dořešení.

V pátek 21.7.2006 ve 23:21 hodin bylo na linku městské policie oznámeno, že v jednom panelovém domě dochází ke rvačce mezi mužem a ženou. Žena volá o pomoc a vykřikuje, že ji manžel chce zabít. Na místo okamžitě vyrazila hlídka. K rozepři docházelo v přízemním bytě panelového domu, žena volala o pomoc a v otevřeném okně byl vidět a slyšet zápas. Po zazvonění strážníkům otevřela žena, která křičela:" On mě chce zabít, děkuju, že jste tady. Zachránili jste mi život!" Žena byla velmi silně rozrušena, měla oděrky, na krku silné krví podlité šrámy, ve vlasech hlínu a zbytky rostlin. Dále si stěžovala na bolest v oblasti břicha. Hlídka ženě poskytla prvotní ošetření a celá věc byla ihned předána na OO PČR Mělník a dále na RZS Mělník. Při prováděném šetření se k hlídce dostavil z vnitřku bytu muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. V tomto byl zjištěn manžel napadené ženy. Byl svlečen do půli těla a měl na těle viditelné stopy po zápasu ( škrábance, kousance, odřeniny), a to zejména na zádech, ramenou a hlavě. Při podání vysvětlení bylo hlídce sděleno, že došlo k partnerské hádce z důvodu časté opilosti muže a kvůli jeho finančním dluhům. Ve 23:45 hodin se na místo dostavila hlídka OO PČR a celou věc si převzala k dalšímu šetření. Ve 23:46 hodin se na místo dostavil výjezd RZS a provedl odborné ošetření napadené ženy.

Během pátku a soboty bylo na služebnu MP adresováno několik telefonických stížností na značný hluk, který vychází z provozovny U Jelínků v ul. Českolipská. Hlídka ihned po první adresované stížnosti provedla v celé věci šetření, kdy bylo zjištěno, že v uvedené provozovně probíhá hudební produkce tzv. Travesty show. Ze zahrady byla slyšet velmi hlasitá reprodukovaná hudba. Hlídka odpovědné osoby upozornila na nutnost dodržování nočního klidu. Hlídce bylo přislíbeno ztišení hudby na únosnou mez. Po další stížnosti hlídka vyzvala k nastolení nočního klidu a k ukončení produkce. K ukončení produkce ale opět nedošlo a byla vznesena další telefonická stížnost. V 01:35 hodin byla odpovědná vedoucí upozorněna, že jelikož neuposlechla výzvy k nastolení nočního klidu, produkce dále pokračuje a hlídka MP není schopna určit hladinu hluku, bude celá věc předána k vyřešení na správní odbor MÚ Mělník. Dále byla vyzvána k okamžitému ukončení hudební produkce. Při následné kontrole již bylo zjištěno, že produkce je ukončena a provozovna uzavřena.

V sobotu ve tři hodiny ráno vyjížděli strážníci k čerpací stanici Shell, kde ležel na zemi opilý muž a nohy měl ve vozovce. Strážníci muže vzbudili a z místa vykázali.

Odtud hned strážníci odjeli k diskotéce v baru ENZO, kde mělo docházet k tomu, že hosté házejí skleněné lahve na dvůr České pošty. Hlídka Městské policie Mělník na místě zjistila, že na zemi leží střepy z lahve a hovořili s ostrahou diskotéky. Ten sdělil, že si toto hlídají a snaží se zabránit ve vynášení skla z provozovny. Pokud dojde k rozbití skla, vše po skončení diskotéky uklidí.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7