Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Den dětí s policistyU příležitosti Dne dětí uspořádali druhého června letošního roku policisté z obvodního oddělení v Horních Počaplech prezentaci práce Policie ČR pro děti ze Základní a mateřské školy v Horních Počaplech. Policistky prap. Věra Uhrová a pprap. Gabriela Štroblová si pro děti připravily poutavé povídání o policejní práci . Děti se nejen seznámily s výstrojí policejního těžkooděnce, ale mohly se i posadit do pravého policejního auta , zkusit vysílačku a pustit maják a sirénu.

Dále se děti zúčastnily soutěže, v rámci které jim byly podle věku položeny otázky z dopravní výchovy a ze základů dodržování veřejného pořádku. Menší děti odpovídaly s pomocí kroužků nakreslených zelenou pastelkou, pokud chtěly odpovědět kladně, nebo červenou, byla-li jejich odpověď záporná. Větší děti navíc poznávaly dopravní značky a řešily různé dopravní situace. Pro všechny zúčastněné policisté připravili sladkou odměnu, kterou věnovalo vedení OOP Horní Počaply, pro vítěze pak věcné ceny v podobě fixů, pastelek nebo omalovánek z programu prevence kriminality.

Děti v MŠ se na závěr návštěvy s policisty na památku vyfotografovaly a prostřednictvím svých učitelek požádaly, aby se za nimi policisté brzy přišli opět podívat, což jim policisté rádi slíbili.Zpravodajství