Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Změny na úseku cestovních dokladů od 1. září 2006

Doba platnosti cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti na jeden rok.
Občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, se vydá cestovní pas bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti pouze na dobu 6 měsíců.

 

Lhůty pro vydání cestovního dokladu

  • Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů

  • Cestovní pas bez strojově čitelných údajů se občanovi staršímu 5 let vydává ve lhůtě do 15 dnů

  • U cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaného občanovi mladšímu 5 let se vydává ve lhůtě 15 dnů

 
Podání žádosti

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji lze podat pouze u příslušného městského úřadu v místě trvalého pobytu a musí si ji podat občan sám osobně.
K žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se již nevypisuje tiskopis a ani se nepředkládá fotografie ( žadatel bude vyfocen přímo na úřadě).

Změny správních poplatků na úseku cestovních dokladů

    - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600,- Kč
      občanům starším 5 let a mladším 15 let 100,- Kč
    - vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1.500,- Kč
      občanům mladším 5 let                                                                   50,- Kč
      občanům starších 5 let a mladších 15 let                                        1.000,- Kč 

Zapisování dětí, změny a doplnění údajů v cestovních dokladech

Od 1.září 2006 se nebudou zapisovat děti, resp. občané mladší 15 let, do cestovních dokladů rodičů. Děti zapsané v cestovních dokladech před 1. září budou moci i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu. Od 1.září nelze ani provádět změny údajů o dítěti již zapsaném v cestovním dokladu rodiče.Město - z radnice