Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Bezpečnostní akceV době od jedenáctého do dvanáctého června letošního roku proběhla na Mělníku a v Neratovicích našeho regionu bezpečnostní akce. Této se účastnilo přes dvacet policistů z pořádkové a dopravní policie a dále zhruba dvanáct policistů ze služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie ČR Mělník.

Akce započala dne 11. června po dvacáté hodině, kdy se policisté a další účastníci opatření rozjeli na předem určená stanoviště, kde do jedné hodiny ranní dne 12. června 2010, probíhala kontrola osobních vozidel a jejich osádek, zaměřená na pátrání po osobách a vozidlech, dále po věcech pocházejících z trestné činnosti. V rámci akce se kontroloval i technický stav vozidel a u řidičů byly prováděny orientační dechové zkoušky na alkohol či užití omamné nebo psychotropní látky.

Policisté v pohyblivých hlídkách dohlíželi na veřejný pořádek a ve zvýšené míře se zaměřili na kontrolu vytypovaných míst, kde byl zjištěn nárůst trestné činnosti.

Výsledkem akce bylo zkontrolováno 207 vozidel a zhruba 280 osob. Policisty bylo zjištěno 28 přestupků v dopravě, které byly vyřešeny blokovými pokutami v celkové výši zhruba 5.000,- Kč. V rámci akce byl zjištěn pouze jeden přestupek, kdy řidič hlídce na místě nepředložil žádné doklady prokazující jeho totožnost a oprávnění k řízení motorového vozidla a dále se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce nebo odběru krve. Tento jeho odmítavý přístup bude nyní řešit správní orgán, který mu může uložit pokutu v rozpětí od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz činnosti od jednoho do dvou let.

Vzhledem k výše uvedeným údajům lze na závěr uvést, že akce tohoto nebo podobného charakteru mají na území našeho okresu smysl. Policisté z Územního odboru PČR Mělník v nich budou průběžně pokračovat. Samotná akce sice dopadla docela dobře, ale i tak bylo během posledních několika dnů zjištěno policisty několik řidičů, kterým je prostě jedno, že sedají za volant svých vozidel pod vlivem alkoholu a ohrožují tak nejenom sebe, ale i ostatní řidiče nebo chodce. I ti jsou účastníci silničního provozu.Zpravodajství