Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Výzkum veřejného mínění 2010 (VVM 2010)V březnu letošního roku proběhl na Mělnicku již po druhé za poslední dva roky VVM, který uskutečňuje ve svém teritoriu Krajské ředitelství Policie ČR, Středočeského kraje, za účelem zjištění míry spokojenosti občanů ve Středočeském kraji s prací Policie ČR.

Průzkum je prováděn formou anonymního dotazníku, kdy policisté, kteří výzkum provádějí, pokládají respondentům ve věku od 20-ti let otázky týkající se bezpečnostní situace a jejich zkušeností s prací Policie ČR v místě trvalého pobytu. Letos takto policisté na Mělnicku oslovili 161 osob. Dotazníky byly následně zpracovány a s výsledky VVM jsou v současné době seznamována média.

V rámci průzkumu bylo zjištěno, že 86,3 procenta respondentů na Mělnicku se cítí bezpečně v místě svého bydliště a 83,9 procenta dotázaných je spokojeno s prací Policie ČR v místě svého bydliště. Na otázku, zda se někdo z respondentů setkal s tím, že by při jednání s policistou tento po něm chtěl úplatek, nebyla zaregistrována žádná kladná odpověď. Přes 83 procent dotázaných si myslí, že pokud budou v místě bydliště naléhavě potřebovat pomoc Policie ČR, bude jim rychle a účinně poskytnuta. Co se týče dohledu Policie ČR na bezpečnost a plynulost silničního provozu ve Středočeském kraji tak 72,7 procent respondentů z Mělnicka si myslí, že tato činnost je ze strany policistů dostatečná. Čtyřiašedesát procent dotázaných v našem regionu se dále domnívá, že policisté ze Středních Čech dostatečně informují o své činnosti a přes šestašedesát našich spoluobčanů si myslí, že policisté dostatečně informují o bezpečnostní situaci. Jedna z položených otázek se týkala toho, zda by dotazovaní dali přednost nepřetržité preventivní činnosti policistů „ v ulicích“, nebo jejich rychlému příjezdu na místo jimi ohlášené události. V tomto případě se přes dvaašedesát procent dotázaných přiklonilo k preventivní činnosti Policie ČR.

Na závěr lze pouze dodat, že konání tohoto průzkumu a jeho výsledky neslouží jen k tvorbě jakých si grafů, ale hlavně pomáhají vedení Krajského ředitelství Policie ČR, Středočeského kraje k zavedení opatření, které do budoucna maximálně zefektivní práci policistů. Jedná se o jednu z cest, jak zvýšit počet spoluobčanů, kteří budou následně spokojeni s jejich prací a budou se ve svých domovech cítit bezpečněji.

Preventivně informační skupina
Územní odbor Policie ČR
MělníkZpravodajství