Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Muzeum M

Co dělat při nálezu nebezpečného předmětu

V tomto díle našeho cyklu bychom chtěli spoluobčanům předat několik základních informací a rad, týkajících se případného nálezu nevybuchlé munice nebo jiného nebezpečného předmětu.
I pětašedesát let po skončení II. světové války dochází v našem okrese k nálezům nevybuchlé munice z tohoto období. K těmto událostem dochází zejména na staveništích. Poslední takový případ je ze začátku roku, kdy stavebník na Mělníku, na svém pozemku při hloubení jámy na jímku objevil sovětskou leteckou bombu o váze padesáti kilogramů, kterou následně policejní pyrotechnik zlikvidoval v pískovně Baraba.
Další případ se odehrál v polovině května 2010 v Kralupech nad Vltavou. Zde zastavil policejní hlídku občan a přímo na ulici policistům v igelitové tašce předal hlavici z protitankového granátometu. Naštěstí policejní specialista zjistil, že se jedná o hlavici cvičnou.
Jak je z těchto dvou případů patrné, je možné, že se někteří z Vás nebo Vaši blízcí mohou dostat, například v rámci své dovolené nebo při toulkách přírodou do kontaktu s podobnými nebezpečnými předměty. Proto je potřeba mít na paměti několik důležitých upozornění:
 
Co dělat při nálezu nebezpečného předmětu :
  • při nálezu jakéhokoli předmětu, který budí dojem, že by se mohlo jednat o výbušninu, munici nebo jinou třaskavinu, která by mohla představovat hrozbu, je nezbytné, aby nálezce učinil následující kroky :
  • nemanipulovat s předmětem, ustoupit do bezpečné vzdálenosti
  • neprodleně nález oznámit Policii ČR, Městské policii nebo na tísňovou linku 112
  • setrvat v bezpečné vzdálenosti od nálezu do příjezdu hlídky a poskytnout potřebné informace
  • do příjezdu hlídky informovat o možném nebezpečí ostatní osoby nacházející se v okolí nálezu, avšak svou činností na místě neohrozit zdraví, život nebo majetek svůj, nebo dalších osob
 
Dále je nutné mít na paměti, že nebezpečný předmět jakým jsou třaskaviny a jiné výbušniny může mít mnoho podob a modifikací, přičemž často vzhledem výbušninu ani nepřipomíná. Může se jednat o formu armádní munice, podomácku vyrobenou výbušninu v podobě kovové trubice, nebo jen o papírovou krabici s třaskavým obsahem.
 
npor. Miroslav Plundr
Vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR
Kralupy nad Vltavou


Co dělat, když...