Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace o činnosti odboru správy majetku a služeb MÚ Mělník

Opravy komunikací

V týdnu od 24.7. se provádí oprava povrchu komunikace Lesní v úseku od ulice Kokořínské po ul. Chloumeckou s vyřešením přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Oprava bude spočívat v odfrézování povrchu vozovky a v položení nového povrchu.

Jde o akci za 2 200 000Kč.

Od 26.7. bude za 2 000 000Kč provedena oprava povrchu komunikací v sídlišti Rousovice. Opět půjde o frézování a pokládku nového asfaltového povrchu v ulicích: O.Wenzla, Revoluční, Dukelská, Sportovní, Jezdecká.

V srpnu bude zahájena oprava komunikace Ve Vinicích včetně opravy přilehlých chodníků zámkovou dlažbou a opravy veřejného osvětlení. (2 350 000 Kč)

Opravy chodníků

K 20.7.2006 byly dokončeny opravy následujících chodníků: oprava chodníku zámkovou dlažbou v ul. Smetanova mezi čp. 692 po čp. 688 za 232 000 Kč, oprava chodníku zámkovou dlažbou u sídliště Sokolská (151 000 Kč).

Mezi menší již dokončené akce patří oprava chodníků u železničních přejezdů v ul. Bezručova a Klášterní.

V současné době začala oprava chodníku zámkovou dlažbou v ul. Pražská. Oprava by měla být dokončena do 29.8.2006 a město zde ze svého rozpočtu investuje 1 000 000 Kč.

Již od května probíhají opravy schodišť v sídlišti Pivovar, na které budou navazovat opravy chodníků (asfaltem). Tyto opravy by měly být ukončeny v září. Jde o akci za 2 200 000Kč.

V měsíci srpnu začnou opravy chodníků zámkovou dlažbou v ul. Ve Vinicích - 950 000 Kč, Bezručova u Podolské nemocnice 200 000Kč a oprava chodníku mozaikovou dlažbou v ul. U Sadů - 400 000 Kč).

Ostatní opravy

Byla dokončena oprava a nátěr zábradlí u zámku.

V rámci dopravního značení a návrhů dopravní komise bude do konce prázdnin osvětlen přechod pro chodce v ul. Pražská u nemocnice.

Ing.Lubor Byzov, vedoucí odboru správy majetku a služebMěsto - z radnice