Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Co dělat když dojde k dopravní nehodě

V tomto případě se najedná a nějaký vědomostní test, ale o název cyklu preventivních a informačních článků , jejichž prostřednictvím se policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník pokusí předat základní informace a rady pro ty spoluobčany, kteří se mohou stát svědky nebo oběťmi protiprávního jednání, účastníky dopravní nehody apod. Na následujících řádcích a v dalších pokračováních tohoto cyklu se jim policisté pokusí poradit , jak v těchto situacích jednat a na koho se obrátit.

První díl jsme věnovali účastníkům dopravních nehod.

Co dělat když dojde k dopravní nehodě

1 ) Zachovat chladnou hlavu ( mnohdy emoce negativně ovlivňují události, které po dopravní nehodě následují, včetně samotného vyšetřovaní )

2 ) Zjistit zda-li někdo při dopravní nehodě neutrpěl zranění, pokud ano poskytnout první pomoc a přivolat na místo složky IZS ( Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR)

3 ) Označit místo dopravní nehody, aby nedošlo k dalším škodám na majetku či zdraví.Pohybovat se na místě nehody se zvýšenou opatrností.

4 ) Dnešní legislativa rozlišuje dva druhy dopravních nehod. Jedny, které spadají pod tzv. ohlašovací povinnost a ty, které je možné vyřešit bez účasti policie.

Povinně se musí hlásit ty u kterých dojde :

a) ke zranění, popřípadě usmrcení osob.

b) je poškozen majetek třetí osoby ( dopravní značení, oplocení pozemku, zdivo, zaparkované vozidlo, atd. ). Za majetek třetí osoby se nepovažuje vozidlo, jehož řidič má na dopravní nehodě účast ( např. leasing)

c) pokud dojde při nehodě k hmotné škodě na některém z vozidel či přepravovaných věcech, která zjevně převyšuje částku 100 000,- Kč ( hovoříme zde o zjevném, viditelném poškození )

d) dále pokud nemůžou účastníci zajistit obnovení silničního provozu vlastními silami. ( nepojízdná, havarovaná vozidla blokují provoz)

V okamžiku, kdy nebudou tyto podmínky splněny, mohou se účastníci dohodnout na místě bez účasti Policie ČR. Účastníci spolu sepíší záznam o dopravní nehodě, ve kterém je jasně označen viník ( např. formou vlastní poznámky do záznamu ) a celou věc následně nahlásí pojišťovně , u které je viník pojištěn.

Když si nebudou účastníci nehody jisti, jak po nehodě postupovat, mohou věc oznámit policistům, kteří se na místo následně dostaví. Musí však každopádně počítat s časem dojezdu hlídky policie a s tím, že pachateli bude v souladu se zákonem uložena bloková pokuta. Dále bude provedena u účastníků automaticky dechová zkouška.

Doporučení : V případě kdy nehoda nespadá do ohlašovací povinnosti jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat si záznam o dopravní nehodě. Pokud toto neučiní mohlo by to komplikovat následné vyřizování škody u pojišťoven. Policisté by dále touto cestou chtěli doporučit řidičům, aby ve svých vozidlech měli pro podobné případy mimo jiné reflexní vestu, což je vhodná pomůcka např. při pohybu na místě dopravní nehody, dále nějaké psací potřeby a formulář o dopravní nehodě, který je dnes snad již standardní součástí pojišťovacích smluv. V případě, že na místě nehodu řeší bez účasti Policie ČR , je vhodné, aby si vzniklé škody na vozidle zadokumentovali, například za použití fotoaparátu v mobilním telefonu.

Na závěr tohoto dílu by chtěli mělničtí policisté popřát všem řidičům v okrese Mělník mnoho šťastných kilometrů bez nehod.

 

 

nprap. Michal Hodboď
vrchní inspektor
Dopravní inspektorát
MělníkCo dělat, když...