https://www.traditionrolex.com/7

 Komunitní plán sociálních služeb Mělník | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Komunitní plán sociálních služeb Mělník


Na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Mělníku (KPSS) se město Mělník připravuje delší dobu, deklaruje jeho potřebnost v Akčním plánu realizace strategie rozvoje města na rok 2006 a nyní je zcela připraveno jej vytvořit. KPSS bude obsahovat dvě základní části. V analytické části bude zpracována sociodemografická analýza a výzkum poskytovatelů a příjemců sociálních služeb tak, aby byly připraveny kvalitní podkladové materiály pro zahájení druhé části projektu, a to tvorby vlastního komunitního plánu. V průběhu tvorby vlastního KPSS budou dále probíhat informační a propagační akce, zaměřené na přiblížení metodiky komunitního plánování.

Celková finanční náročnost tohoto projektu je předběžně vyčíslena na 831 tis. Kč, přičemž největší část prostředků bude vynaložena na zpracování analytické části projektu. Město Mělník připravilo žádost do grantového schématu SROP Středočeského kraje „Podpora sociální integrace v regionu“, na základě níž se ucházelo o finanční příspěvek z fondů EU ve výši 88 % celkových nákladů. V současné době již víme, že žádost byla úspěšná, město Mělník získalo podporu z fondů EU v celkové výši 731 580 Kč. Na realizaci projektu uvolní město Mělník ze svého rozpočtu částku cca 100 tis. Kč.

Při přípravě, realizaci a následné každoroční aktualizaci KPSS se podílejí na základě partnerské spolupráce tito partneři projektu: Úřad práce v Mělníku, Centrum seniorů v Mělníku, občanské sdružení Babylón a Regionální rozvojová agentura Střední Čechy. Těmto partnerům děkujeme za dosavadní spolupráci.

 

Ing. Tomáš Martinec, euromanažer MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7