https://www.traditionrolex.com/7

 O dotaci se dozvíme začátkem září | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

O dotaci se dozvíme začátkem září

Žádost o dotaci na zateplení fasády ZŠ Matiegky byla podána v únoru 2010 do OPŽP. V červenci město Mělník obdrželo akceptaci žádosti a nyní probíhá její hodnocení a bodování. Konečné rozhodnutí o úspěchu by mělo být známo 3.9.2010, kdy zasedá Řídící výbor OPŽP. Na finální výsledek si tedy musíme ještě počkat. Celkové náklady předpokládáme ve výši 30 mil. Kč a dotace by mohla být cca 15 mil. Kč. Vzhledem k termínu sdělení, kdy se dozvíme, zda dotaci dostaneme, či nikoliv, je už nyní jasné, že realizace se v letošním roce nestihne. Důvodem je administrativně náročný proces spojený s výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací, s kontrolou výběrového řízení, dále pak se smlouvou o poskytnutí dotace, atd.

Předpokládáme, že pokud dotaci získáme,  začneme s rekonstrukcí nejdříve na jaře 2011.

Ing. Pavla Veverková
euromanažerkaMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7