Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Alkohol za volantem – statistika červenec 2010V průběhu měsíce července letošního roku se v rámci namátkových silničních kontrol na území okresu Mělník podrobilo 3445 řidičů orientačním dechovým zkouškám na alkohol. Z tohoto počtu bylo čtyřiapadesát zkoušek pozitivních. U sedmnácti řidičů byla naměřena pozitivní hodnota vyšší jak jedno promile alkoholu v dechu. Tyto případy byly šetřeny jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Dalších sedmatřicet řidičů se bude následně zpovídat před správním orgánem. Dále bylo u sedmi účastníků silničního provozu zjištěno užití jiné omamné a psychotropní látky před jízdou. I tyto případy byly předány k dalšímu řešení správnímu orgánu.

Z výše uvedeného celkového počtu orientačních dechových zkoušek jich 1609 v rámci své hlídkové činnosti provedli dopravní policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník. U osmadvaceti řidičů byly zkoušky pozitivní. Ve čtyřech případech se jednalo o podezření z trestného činu a zbývající budou řešeny jako přestupky. Z tohoto počtu bylo pět případů zjištěno u účastníků dopravních nehod v našem regionu.

Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník, budou i v dalších měsících provádět namátkové kontroly u řidičů za účelem zjištění požití alkoholu před jízdou nebo užití jiné omamné a psychotropní látky.Zpravodajství