Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Povodňová komise zasedala na Mělníku


Dne 9.srpna v 7:30 hodin se sešla povodňová komise města Mělníka, která zhodnotila stav ohrožení města Mělníka a okolních obcí. Na potoku Liběchovka došlo k vybřežení toku a zaplavení okolních pozemků. Obdobně došlo k vybřežení i na ostatních malých tocích – zejména během soboty a neděle. Stávající stav je setrvalý s prognózou postupného snižování hladiny. Na Labi došlo ke kulminaci dnes v časných ranních hodinách a je předpoklad postupného poklesu hladiny. Dle prognóz voda na Labi na Mělníku nedosáhne II.stupně povodňové aktivity. Obdobně příznivá situace je na Vltavě, ani její hladina nedosáhne II.stupně.

Od včerejšího dne v oblasti Frýdlantska zasahuje 5 našich dobrovolných hasičů z JSDH města Mělník. V současné době odčerpávají vodu z postižených objektů.Město - z radnice