Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Krádež finanční hotovostiČtyřicetiletá žena z Mělnicka pracující v době od začátku července do současnosti jako pomocná síla ve firmě se sídlem na Mělníku, odcizila ve čtyřech případech v sídle firmy z volně přístupného místa finanční hotovost ve výši 11.500,- Kč.

K poslednímu případu došlo dne 10. srpna letošního roku, kdy odcizila hotovost ve výši 4.000,- Kč. Jednatelka firmy tento případ oznámila policistům z obvodního oddělení Policie ČR Mělník, kteří na místě provedli šetření. V jeho rámci vyslechli i výše uvedenou ženu, která se následně ke krádežím doznala a poslední odcizenou částku tj. 4.000,- Kč, vrátila jednatelce firmy. Skutečná způsobená škoda firmě činí 7.500,- Kč.

Téhož dne policisté sdělili ženě podezření z trestného činu krádeže, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.Zpravodajství