Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělničtí policisté vypomáhali na LibereckuPolicisté z Územního odboru Policie ČR Mělník byli vysláni dne dvanáctého a šestnáctého srpna letošního roku do severních Čech, do oblastí postižených povodněmi.

Dvanáctého srpna 2010 do těchto lokalit vyrazila dvacítka policistů Územního odboru Policie ČR Mělník, v rámci pořádkové jednotky Policie ČR, Středočeského kraje, skupina Mělník. Policisté byli rozděleni do dvou skupin. Jedna z nich směřovala do Heřmanic u Frýdlantu v Čechách a druhá do obce Chrastava. Zde policisté celý den dohlíželi na veřejný pořádek a kontrolovali osobní vozidla v oblasti jako prevenci před rabováním, dále v úsecích, kde vodní živel poškodil komunikace, řídili dopravu a v neposlední řadě pomáhali při odklízení následků povodně.

Dne 16. srpna 2010 opět dvacet policistů z pořádkové jednotky PČR, Středočeského kraje, skupina Mělník, vyrazilo do obcí Hejnice a Heřmanice u Frýdlantu v Čechách. Zde prováděli až do ranních hodin následujícího dne hlídkovou činnost, dohlíželi na veřejný pořádek a opět v rámci prevence před rabováním kontrolovali osoby a vozidla v oblasti.

Touto pomocí se policisté společně s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému podíleli na obnově života v obcích zasažených povodní.Zpravodajství