Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Rada Středočeského kraje rozhodla o mimořádném opatření v době sucha

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz 

Rada Středočeského kraje vydala v průběhu jednání dne 24. července 2006 nařízení, kterým se vyhlašuje období déletrvajícího sucha pro území Středočeského kraje. Vycházela tak z doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a z výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem, podle které až do pátku 28. července 2006 je možné na území kraje očekávat teploty až do 34°C a extrémní sucho s vysokým nebezpečím požárů.

Až do odvolání tak bude například platit:

a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření,
b) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami,
c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
d) zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty,
e) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
f) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) zákaz pálení v lesích ,
h) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
i) povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění,
j) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (v tomto směru je každý povinen strpět potřebná omezení).

V tomto období může orgán státní správy lesů dočasně omezit nebo vyloučit vstup do lesů. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Specifické podmínky platí také pro zemědělce při sklizni a skladování úrody. Upraveny jsou také podmínky pro hospodaření v lesích.

„Chceme tímto nařízením předcházet podobným katastrofám, k jaké došlo v Českém Švýcarsku,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Rada Středočeského kaje také přijala informaci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o vývoji počtu požárů ve srovnatelném období loňského a letošního roku.

 

Objekt 1. – 21. 7. 2005 1. – 21. 7. 2006
Lesy    
5 40
Zemědělské plochy    
3 8
Ostatní přírodní prostředí    
20 48
Celkový počet požárů (přírodní prostředí)    
132 (28) 168 (96)

 

Objekt 21. – 23. 7. 2005 21. – 23. 7. 2006
Lesy    
0 15
Zemědělské plochy    
0 3
Ostatní přírodní prostředí    
2 8
Celkový počet požárů (přírodní prostředí)    
23 (2) 48 (26)
Ostatní předchozí téma | následující téma