Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Samson Lenk v Zelcine

Strážníci našli hledanéhoDne 30.8.2010 ve 20:58 hodin byl hlídkou MP spatřen v ul. Bezručova naproti hliněnému parkovišti muž odpovídající popisu hledané osoby PČR. Hlídka jmenovaného požádala o prokázání totožnosti. Protože tento nemohl na místě hodnověrně prokázat svou totožnost, byl předveden na OO PČR. Tam bylo zjištěno, že se skutečně jedná o hledaného muže.


František Prachař, zástupce ředitele MP MělníkZpravodajství