Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Muzeum M

Strážníci našli hledanéhoDne 30.8.2010 ve 20:58 hodin byl hlídkou MP spatřen v ul. Bezručova naproti hliněnému parkovišti muž odpovídající popisu hledané osoby PČR. Hlídka jmenovaného požádala o prokázání totožnosti. Protože tento nemohl na místě hodnověrně prokázat svou totožnost, byl předveden na OO PČR. Tam bylo zjištěno, že se skutečně jedná o hledaného muže.


František Prachař, zástupce ředitele MP MělníkZpravodajství