Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Muž se snažil ukrýt v keříchDne 31.8.2010 v 02:00 hodin spařila operační kamerového systému, jak v ul. Svatováclavská tři mladí muži odcizili stromek v květináči, se kterým odešli ul.5. května, přes náměstí Karla IV. do ul. Jarošova. O pohybu těchto osob byla okamžitě informována hlídka MP. Ta muže spatřila na křižovatce s ul. Havlíčkova. Stromek byl odložen u kontejnerů na odpadky a dva z těchto mužů se snažili před hlídkou ukrýt v přilehlých keřích v ul. Havlíčkova. Třetí z mužů zůstal stát na místě. Oba muži na výzvu hlídky, aby úkryt opustili nereagovali a jeden z těchto mužů se snažil utéct do ul. Jarošova, kde ho za pomoci mírného donucovacího prostředku hmatu a chvatu, a poté i pout jeden ze strážníků zadržel. Druhého z mužů nalezli ukrytého skrčeného v keřích. Hlídka požádala muže o prokázání totožnosti. Všichni jmenovaní se k činu doznali. Poté strážníci vyzvali muže, aby stromek vrátili zpět na místo. Tito výzvy uposlechli. Následně jmenovaným sdělila, že se svým jednáním dopustili přestupku a každý z mužů zaplatil blokovou pokutu ve výši 500 korun.


František Prachař, zástupce ředitele MP MělníkZpravodajství