Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak se zachovat při pohřešování osoby

V životě se může odehrát spousta situací, na které nemusíme být stoprocentně připraveni. Jednou z nich a bohužel policisty velmi často řešenou je okamžik, kdy je jim oznámeno pohřešování osoby. Může se jednat o dítě, osobu dospělou, seniora, mnohdy o osobu fyzicky nebo duševně dlouhodobě nemocnou. Po takovém oznámení začíná souboj s časem, během kterého policisté nehledí na hodiny, vynaloženou energii a snaží se ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, médii a spoluobčany pohřešovanou osobu co nejdříve nalézt.
V tomto díle našeho cyklu bychom chtěli seznámit spoluobčany s některými pojmy a hlavně postupy při samotném pátrání a předat jim několik cenných rad, pro případ, kdyby k podobné situaci došlo v jejich bezprostřední blízkosti. Takže zde jsou:
 
Policejní pátrání
 
- důvodů pátrání je hned několik. Policisté pátrají po hledaných osobách, pohřešovaných osobách, ale také po totožnosti neznámých mrtvých osob a kosterních nálezů.
- pátrají rovněž po lidech, na které byl vydán příkaz k zatčení a příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, rovněž i po lidech podezřelých z trestné činnosti. Současně také pátrají po svěřencích, kteří utekli z dětských výchovných ústavů.
Policisté většinou však pátrají po osobách tzv. pohřešovaných. Jedná se o osoby, které mnohdy bezdůvodně opustily své domovy a svým blízkým se od té doby neozvaly. Pohřešování oznamují většinou rodinní příslušníci. Může se jednat o zdánlivě bezdůvodný odchod z místa bydliště, ale i o úmyslný odchod od rodiny, kdy důvodem mohou být i sebevražedné úmysly.
U mladších lidí je někdy motivem pro odchod z domova touha po dobrodružství.
 
Co dělat, když někoho blízkého pohřešujeme?
 
Především s oznámením neotálet a učinit to co nejdříve, na nejbližším policejním oddělení. Do protokolu o pohřešované osobě uvést přesný, co nejpodrobnější popis osoby včetně oblečení, zvláštních znamení, tetování, jizev po chirurgických zákrocích a další identifikační údaje osoby. Při oznámení pohřešované osoby je potřeba uvést též případný motiv odchodu, možný směr odchodu či útěku z domova, jaké věci měla osoba u sebe, (např. OP, pas, peníze v hotovosti, kreditní kartu, oblečení na delší dobu, mobilní telefon atd.). Nejlepším vodítkem pro pátrání je však aktuální fotografie osoby. Rovněž je důležité zaměřit se na kamarády, příbuzné, různé další styky, u kterých by se pohřešovaná osoba mohla zdržovat. U seniorů nebo nemocných osob je důležité sdělit rovněž typ nemoci a zda užívají nějaké léky.
Před ohlášením pohřešování osoby by měl oznamovatel zvážit, zda jde skutečně o osobu pohřešovanou a to v pravém smyslu slova, která je případně v ohrožení života popř. zdraví , nebo se jedná pouze o zdržení, nebo “ zapomenutí se“. To platí zejména u osob dospělých. V případě dětí , seniorů a osob zdravotně indisponovaných by oznamovatel s návštěvou policejní stanice neměl otálet .
Důležitá je také prevence a to zejména u dětí. Naši potomci by měli již v rodině získat důležité návyky a to zejména v oblasti kontaktu s cizími lidmi a komunikace s rodiči, by měla fungovat například v případech, že se zdrží ve škole, v kroužku, nebo u kamaráda. V dnešní době rozvoje komunikačních technologií není nic snazšího než kontaktovat rodinné příslušníky a o tomto je informovat. Podobná doporučení však platí pro všechny, kteří se mimo plán zdrží mimo místo svého trvalého bydliště a tímto zdržením by mohli své blízké přivést do nejistoty ohledně svého osudu.
 
Územní odbor Policie ČR
Služba kriminální policie a vyšetřování
Oddělení obecné kriminality
Skupina pátrání
M ě l n í k


Co dělat, když...