Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Potřebujete vědět, jak získat rybářský lístek?

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode jeho vydání. MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství ho vydává se českým občanům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodě Mělník.

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku je osvědčení o získané kvalifikaci, které vydává osoba pověřená ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku – na Mělníku je to Český rybářský svaz, místní organizace

Mělník (naproti bývalému Argostavu), Nůšařská 2912, tel.: 315 624 703.

Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU :

1 roky............... 100 Kč

3 roky............... 200 Kč

10 let................ 500 Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

1 rok................... 50 Kč

3 roky................. 100 Kč

Pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

10 let.................. 250 Kč

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice