Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Potřebujete vědět, jak získat rybářský lístek?

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode jeho vydání. MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství ho vydává se českým občanům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodě Mělník.

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku je osvědčení o získané kvalifikaci, které vydává osoba pověřená ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku – na Mělníku je to Český rybářský svaz, místní organizace

Mělník (naproti bývalému Argostavu), Nůšařská 2912, tel.: 315 624 703.

Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU :

1 roky............... 100 Kč

3 roky............... 200 Kč

10 let................ 500 Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

1 rok................... 50 Kč

3 roky................. 100 Kč

Pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

10 let.................. 250 Kč

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice