Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Rekonstrukce sociální ubytovny v Mělníku, Dukelská 2668

loga
V březnu 2005 připravilo město Mělník žádost na spolufinancování projektu „Rekonstrukce sociální ubytovny v Mělníku, Dukelská 2668“ ze Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.1 s celkovým rozpočtem 2 986 275 Kč. Dne 17. 5. 2005 doporučila Regionální rada Středočeského kraje tento projekt k financování a zařadila jej tak mezi ty úspěšné. Z této částky bude celkem 2 389 020 Kč pokrývat dotace z EU, 238 902 Kč ze státního rozpočtu ČR a zbývajících 358 353 Kč uhradí město Mělník ze svého rozpočtu.

Realizací tohoto projektu byla dokončena celková rekonstrukce objektu a tím zajištěno důstojné ubytování klientům, kteří toto zařízení využívají. V rámci této investice byla provedena výměna oken, zateplení fasády vč. omítky, oprava střechy, výměna ústředního topení a rekonstrukce suterénu. Velmi důležitou součástí projektu je vyčlenění jedné místnosti v budově na zřízení „Sociálně-právní poradny“, která bude nabízet bezplatné služby pro klienty ubytovny v oblasti sociálně-právní problematiky. Na fungování poradny se budou podílet Partneři projektu tak, aby její nabídka byla co nejúplnější. Úřad práce v Mělníku, zastoupený ředitelem Ing. Zdeňkem Studeným, zajistí poradenství uchazečům o zaměstnání a bude spolupracovat při zajišťování pracovního uplatnění uchazečům o zaměstnání v rámci podporovaných pracovních míst. Druhým partnerem projektu je občanské sdružení Lepší život, zastoupené Mgr. Alenou Černou. Tento subjekt se zavazuje spolupracovat se zaměstnancem sociálně-právní poradny při přípravě pozitivních možností využití volného času klientů a dále spolupůsobit na rozvoj sociálních dovedností u jednotlivých ubytovaných a zvláště pak u dětí na jejich rozvoj po stránce osobnostní.

Závěrem bychom rádi poděkovali partnerům těchto projektů, kteří výše popsaným způsobem přispějí k jejich úspěšné realizaci. Děkujeme Úřadu práce v Mělníku a o.s. Lepší život.

Dne 10. srpna 2006 ve 13 hodin se uskuteční slavnostní otevření projektu za účasti Mgr. Miroslava Neumanna, starosty města Mělníka, a dalších vzácných hostů v místě realizace projektu, Dukelské ulici v Mělníku.

V Mělníku dne 25. července 2006

Ing. Tomáš Martinec euromanažerMěsto - z radnice