Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Ohlédnutí za Mělnickými slavnostmiO uplynulém víkendu tj. od 17. září do 19. září se konala na Mělníku slavnost Mělnické vinobraní. Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník zajišťovali bezpečnostní opatření zaměřené zejména na zajištění veřejného pořádku a na bezpečnost v silničním provozu.

Na zdárný průběh veselí dohlížela zhruba stovka policistů jak z  Územního odboru PČR Mělník v zastoupení pořádkové, dopravní i služby kriminální policie a vyšetřování a služebních psovodů. Tak zde byla i jízdní policie z hl. města Prahy.

V souvislosti s konáním Vinobraní nebylo policisty zjištěno hrubé narušení veřejného pořádku. Policisté v rámci akce zjistili šest trestných činů, většinou v souvislosti s požitím alkoholických nápojů před jízdou, v jednom případě bylo zjištěno maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a taktéž v jednom případě policisté šetřili krádež věcí ze skladu. Policisté v pěti případech řešili přestupky v dopravě (užití alkoholu před jízdou), dále dva přestupky, kdy se jednalo o poškozenou výlohu obchodu a poškozené čelní sklo vozidla. V jednom případě policisté zpracovávali přestupek proti občanskému soužití.

Lze říci, že policisty velice potěšilo, že nemuseli toliko řešit vážnější věci jako krádeže, výtržnictví, rvačky aj. Různé potyčky povětšinou podnícené alkoholem a bujarým veselím, byly vyřešeny v klidu a bez většího zásahu policejních orgánů. Občané se mohli s hlídkami policistů setkávat v průběhu celých slavností a v případě nutnosti využít jejich okamžitého zásahu.

Závěrem lze říci, že během konání akce nebyl zjištěn výrazný nárůst kriminality a nedošlo ani k výraznému zvýšení nehodovosti. Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník děkují občanům, že i díky jejich přispěním, proběhly slavnosti v klidném duchu a bez většího narušení veřejného pořádku.Zpravodajství