https://www.traditionrolex.com/7

 Městská policie Mělník informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Pátek, 17.9.
V průběhu celého vinobraní byla  hlídkou  MP  mimo jiné  prováděna kontrolní   činnost, která byla zaměřena na zaznamenání vzniklých závad, které  se   přímo týkají  výstavby  pouťových  atrakcí.  Při  této  kontrole  bylo  již v pátek  zjištěno   několik  závad,   které  hlídka  ihned  předala  a  to  dle   příslušnosti. Například bylo  zjištěno, že  v ulici  Tyršova je značně poškozen  nově zbudovaný  chodník i s několika obrubníky. Celá věc byla  hlídkou  zadokumentována a následně  byl zjištěn  majitel atrakce.  Dále  zde   bylo zjištěno  poškození zeleně,  které  přímo  na  místě  dokumentoval zástupce odboru  životního prostředí.  Jako další závada bylo  hlídkou  zjištěno, že v ulici Fibichova došlo k poničení asfaltového chodníku v blízkosti  Okresního soudu.  Jako pachatel tohoto poškození  byl  vytěžen majitel zde postavené atrakce. V ulici Seifertova došlo  k  výstavbě atrakce z části na veřejné zeleni a hrozilo zde její zničení.  Veškeré závady  zjištěné  v  průběhu   vinobraní  budou  sepsány  a  předány  k dořešení.

Ve 20:09 nahlásila žena, která měla stánek v  ul. U  Sadů naproti MKD, že jim opilý muž hýbe stánkem. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se vedle stánku baví dva podnapilí muži. Jeden z nich neustále napadá na stánek ( nebezpečí poničení ).  Hlídka   muže  požádala, aby stál opodál.  Tento se  po dobu šetření choval  k   hlídce velmi vulgárně a  arogantně. Hlídka  z důvodu hlasité hudby  se jmenovaným poodešla opodál, poučila jej o nevhodnosti svého chování  a   on upustil od tohoto jednání.

Ve 20:15 hodin hlídka MP v ul. Nad Šafranicí zjistila, že je zde opilý   muž, který má roztržené obočí a zlomený malíček. Strážníci přivolali záchranku, která muže odvezla na chirurgii.

Ve 23:38 hodin nahlásil muž, že v ul.  Pražská u  panelového domu naproti poliklinice mládež rozbijí  výlohu.Celá  věc byla  neprodleně předána na OO PČR. Ve 23:47 hodin muž oznámil,  že mladíka,  který rozbíjel  výlohu, chytil a počká na  příjezd  policie. Tato informace byla ihned předána na OO PČR.                    

Sobota 18.09.2010
V  1:02   hodin  se   anonymně  muž dotazoval, do  kolika  hodin  mají   provozovatelé atrakcí povolenou produkci.  Muži bylo  sděleno, že dle  stanov  vinobraní je  provoz atrakcí  povolen do  01:00 hodiny.  Tento   upozornil, že  je již  01:02 hodin  a atrakce  na nám. Karla IV.  jsou  ještě v  provozu. Na místo byla  vyslána hlídka  MP a  v 01:19 hodin  byl   provoz atrakcí na nám. Karla IV. ukončen.                               

V 03:51 hodin telefonicky požádala operační OO PČR o vyslání  strážníků do ŽP Rosomák, kde má údajně docházet k fyzické potyčce. Hlídka  MP   ve spolupráci s PČR na místě zjistila, že dochází k potyčce mezi dvěma   muži, kteří byli od sebe odtrhnuti. Následně obě hlídky pokračovaly  v   úkonech s cílem  uklidnit situaci,  která byla velmi napjatá.  Jelikož  se  situace  neustále  vyhrocovala,  bylo  ze  strany  hlídek  použito   donucovacích  prostředků (  hmaty, chvaty ). Po uklidnění  všech   přítomných hlídka MP stále setrvávala na místě do ukončení šetření  ze   strany PČR.                                                             

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7