Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak to chodí na odboru dopravy po zavedení bodového systému?

Za první měsíc od platnosti zákona:

 • Denně cca 10 oznámení od policie o blokově vyřešených přestupcích, na základě kterých zaznamenáme příslušný počet bodů řidiči.

 • Nejčastější přestupky – nedodržení rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, neosvětlené vozidlo, nedovolené parkování.

 • 10 zadržených řidičských průkazů, z kterých jsme museli 7 vrátit. Odpovědnost za protiprávní jednání řidiče však nezanikla, bude se řešit ve správní nebo trestním řízení, kde se bude rozhodovat o uložení zákazu řízení.

Předpoklad pro následující měsíce:

 • K zaznamenání bodů přibudou k přestupkům vyřešeným blokově policií závažnější přestupky vyřešené úřady ve správním řízení a rozhodnutí soudu o trestném činu.

 • Budeme vyzývat řidiče, kteří získají 12 bodů k odevzdání řidičského průkazu.

 • Budeme vracet zadržené řidičské průkazy zaslané ostatními městskými úřady, kterým se nepodařilo toto zadržení v zákonné 5 denní lhůtě oznámit řidiči.

Postup zaznamenávání bodů:

 • Zaevidování oznámení policie o uložení blokové pokuty nebo rozhodnutí příslušného městského úřadu či rozsudku soudu.

 • Zaznamenání příslušného počtu bodů do registru řidičů podle druhu přestupku nebo trestného činu.

 • Po dosažení 12 bodů výzva řidiči k odevzdání řidičského průkazu.

 • Po roce bez přestupku odečtení 4 bodů.

Od 1.7. došlo také ke změnám pro absolventy autoškol
 • Absolvent při nástupu do autoškoly předkládá výpis z rejstříku trestů a z karty řidiče (kartu řidiče obdrží na požádání na odboru dopravy podle místa trvalého pobytu každý občan, i když není vlastníkem řidičského oprávnění, jsou v ní zaznamenány přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jako např. jízda bez řidičského průkazu, dále zákazy řízení motorových vozidel uložené soudy nebo správními úřady, údaje o dosažených bodech apod.). Zjednodušeně řečeno - ač řidič nemá řidičský průkaz, přestupky a body se mu evidují.

 • Po ukončení autoškoly se za složení zkoušky vybírá na úřadě správní poplatek ve výši 700 Kč (za opakovanou zkoušku: za jízdu 400 Kč, za zkoušku z údržby vozidla 200 Kč, za test 100 Kč),

 • Písemná zkouška se absolvuje na počítači.

 • Každá testová otázka má jen jednu správnou odpověď.

Odbor dopravy MÚ Mělník obdržel od Ministerstva dopravy pět počítačů k provádění těchto zkoušek. Všechny autoškoly obdržely manuály a absolventi autoškol jsou tak  přímo v autoškolách poučeni o průběhu zkoušky na počítači. Před složením zkoušky mají možnost si vše vyzkoušet a nejasnosti se zkušebním komisařem konzultovat.

 

Renata Michňová, zástupce vedoucího odboru dopravyMěsto - z radnice