Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Nový rok – nové řidičské průkazy (ŘP)Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník, Preventivně informační skupiny, by chtěli touto cestou upozornit a částečně i apelovat na občany, aby ti kterých se výměna řidičských průkazů týká, neotáleli a doklad, který patří mezi jedny z důležitých dokumentů, tedy řidičský průkaz si včas vyměnili.

Nutná výměna se týká řidičských průkazů, které jsou vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Majitelé jsou povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Po uplynutí stanovené doby pro výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Každý žadatel si musí zažádat o vydání ŘP na místně příslušném obecním úřadu (městském úřadu, obvodní části, …) a to dle místa trvalého pobytu žadatele. K vyplněné žádosti je potřeba přiložit fotografii, stávající ŘP, doklad totožnosti (OP, pas, ..)

Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20-ti dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud však bude žadatel požadovat vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již zákonem stanoven správní poplatek 500 Kč.

S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů (31. prosince 2010), lze očekávat na úřadech zvýšenou kumulaci řidičů (osob).

Právní úprava hovoří jasně: v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je uvedeno:

§ 134 Výměna dosavadních řidičských průkazů

1) Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona.

2) Řidičské průkazy vydané

- od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince

2007

- od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,

- od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

3) Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.
 

§ 118 Neplatnost řidičských průkazů

1) Řidičský průkaz nebo mezinárodní ŘP je neplatný, jestliže

a) uplynula doba jeho platnosti
 

Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů, určených k výměně, je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných velkým náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů.

Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník věří, že výměna dokladu bude probíhat v klidu a bez zbytečného stresu či zmatků a s nástupem nového roku 2011 se budou na silnicích setkávat pouze a jen se zodpovědnými řidiči s novými řidičskými průkazy.
 

Preventivně informační skupina
Územní odbor Policie ČR
M ě l n í kZpravodajství