Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Získání zbrojního průkazu

V měsíci říjnu jsme se v našem informačním a preventivním cyklu rozhodli přiblížit Vám specifikace týkající se získání zbrojního průkazu, povinností držitelů zbrojních průkazu a dalších skutečností. Proto přinášíme několik informací a rad, jak se má držitel zbrojního průkazu chovat:

Získání zbrojního průkazu (ZP)

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je až 5 let (dle skupin). Pokud se chce občan ČR stát držitelem ZP, musí nejprve podat přihlášku k jeho získání na příslušný Územní odbor Policie ČR a to dle místa svého bydliště. Do měsíce se dozví termín a místo konání zkoušek. Zkouška je složena ze tří částí:

  • teoretická část: zde uchazeč formou písemného testu prokazuje znalosti ohledně zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a dalších předpisech, dále zvláštní právní normy upravující oprávnění použití zbraně, nauka o zbraních a střelivu a v neposlední řadě musí uchazeč prokázat i zdravotnické minimum

  • praktická část: zde uchazeč prokazuje znalost rozložení a složení zbraně, prohlídky zbraně

  • střelba na pevný cíl

Po úspěšném dokončení zkoušky žadatel obdrží osvědčení o odborné způsobilosti, s platností jednoho roku a podá si žádost o vydání ZP. K tomu je potřeba:

  • osvědčení o odborné způsobilosti

  • žádost o vydání ZP

  • 2x foto

  • kolek v hodnotě 500,- Kč za každou skupinu

  • posudek zdravotní způsobilosti

A víte k jakému účelu chcete zbraň používat? Máte pět možností:

Sk. A - pro sběratelské účely
Sk. B – pro sportovní účely
Sk. C - pro lovecké účely
Sk. D – pro výkon zaměstnání nebo povolání
Sk. E - pro ochranu života, zdraví nebo majetku

Každá z těchto skupin má při získání zbrojního průkazu svá specifika. Např. u sk. D musí držitel do dvou měsíců po uplynutí třiceti měsíců od vydání ZP odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti na PČR nebo u sk. C musíte mít lovecký lístek.

A jaké má držitel ZP povinnosti? Např.:
- zabezpečit ZP a průkaz zbraně proti zneužití a ztrátě nebo odcizení (pokud k tomu dojde je nutné tuto skutečnost ohlásit na nejbližší útvar Policie ČR)

- hlásit jakékoliv změny v osobních údajích a místa pobytu nejdéle do 10- ti prac. dnů, změny v nabytí zbraní (prodej, koupě, atd…)

- přechovávat zbraně v nenabitém stavu a řádně zabezpečené

- zbraně převážet v nenabitém stavu a ochranných obalech ( pouzdra,..)

- dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se zbraněmi a střelivem a dalšími prostředky

V dnešní době je velice důležité, aby každý kdo vlastní zbrojní průkaz a ve svém držení má zbraně, si uvědomil, že má velkou odpovědnost, jak vůči své osobě, tak i svému okolí. Víme, že zvláště děti jsou všetečné a zvědavé. Ne nadarmo se říká, že „zakázané ovoce chutná“. Je potřeba hlavně před nimi zabezpečit zbraně tak, aby nedošlo k ublížení a ztrátám na životech. Vysvětlit jim, jak velice nebezpečné zbraně jsou, jak dokážou velice ublížit člověku při jejich nesprávné manipulaci. Vždyť i dospělí si někdy vážnost situace při manipulaci se zbraní neuvědomují. Podzimní čas přináší pro milovníky myslivosti a lovu jako takového mnoho možností a vyžití a právě nyní je potřeba, aby si každý uvědomil, že vlastnit zbraň a střílet z ní je obrovská zodpovědnost a jediná chyba může zničit nejeden lidský život.

Policisté z Územního odboru Policie Mělník přejí všem držitelům zbrojního průkazu, aby jejich lovecké kroky a vášeň pro střelbu měly jen ty dobré konce.

Územní odbor Policie ČR
Oddělení služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál
MělníkCo dělat, když...

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Chtěl bych poděkovat


Chtěl bych tímto poděkovat Policii ČR a Mělníčku, že nám konečně všem pomohli a poradili, jak si máme pořídit bouchačky. Tak hurá do ulic. Jsem zvědavý, co z nich vypadne příště..

1 No vzhledem k tomu že se


No vzhledem k tomu že se blíží doba myslivců tak asi bylo na místě hlavně napsat že 

a) nebrat do ruky zbraň když jsem nalitej

b) střílet jenom tam kam vidím a na to co vidím

Obrázek uživatele Fritoll

1.1 doba myslivců?


Pokud vím tak myslivost je koníček na celej rok a tudíž nechápu... Ale asi máte namysli dobu honů...

a) každý hon musí být předem hlašen a na každém dělá policie dechovou kontrolu tudíž je alkohol na 100% vyloučen.

b) to je přeci samozřejmost

PS: nejsem myslivec ale jen mě vadí že do nich každej šije.(myslivec=ožrala co se toulá přírodou a stříli po všem co se hne) Přitom oni dělájí pro přírodu daleko víc než ty pseudo intelektuální ekologové... A to že se občas stane malér a nebo se v jejich řadách oběví debil nedělá ze všech 95000 vrahy.

Obrázek uživatele RUMa.s.

1.1.1 ty se nám nějak


ty se nám nějak rozohnil:D

jestli jich je 95000, tak minimálně 60000 z nich jsou starý páprdové, co sedí v putykách a nerozeznají vránu od orla. zbytek se jakžtakž snaží něco dělat, ale většinu práce v lese udělají hajní a správci lesa.

jinak s a) s tebou také nesouhlasím, kontroly jsou náhodné a ani tam není na 100% alkohol vyloučen

ruams