Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Vítězové výtvarné souteže Vytvoř knižní obálku vyhlášené Městskou knihovnou Mělník


Vážení čtenáři,

rádi bychom vás seznámili s vítězi výtvarné soutěže Vytvoř knižní obálku , kterou v květnu vyhlásila Městská Knihovna Mělník.

1. místo  Václav Matyáš, Karel Holeček
             3.B, ZŠ Jaroslava Seiferta

2.místo  Iveta Špitálská
                3.třída, ZŠ Malý Újezd

3.místo  Tomáš Ježek
            5.třída, ZŠ Malý Újezd

Všechny příspěvky jsou vystaveny v mezipatře městské knihovny.

Děkujeme všem účastníkům, žáčkům základních škol, i jejich  pedagogům, za spolupráci , a ještě jednou blahopřejeme!

Regina Svobodová, oddělení pro dětské čtenáře
Městská knihovna Mělník
Kultura