Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace z odboru správy majetku a služeb

Chodník Loděnická
V současné době je dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Loděnická.
Akci za 1 807 000Kč provedla mělnická firma Šnajdr stavby Mělník. Původně užší chodník z rozlámaného betonu a po povodni zničené zámkové dlažby je minulostí. Dnes je tu 2m široký chodník ze zámkové dlažby a nové veřejné osvětlení. Vyřešilo se i odvodnění komunikace, takže by se zde neměly tvořit po dešti nepříjemné louže. Akce se mohla uskutečnit i díky finančnímu daru firmy MAERSK.

Park Na Polabí se vylepšuje
V parku Na Polabí se letos pokračuje 3.etapou opravy opěrné zdi. Jde o úsek dlouhý 168 metrů. Práce zde provádí firma GEO-ING Jihlava. Cena díla činí 2 300 000Kč. V roce 2004 se s opravou zdi začalo při vyústění parku v ulici K Mostu a teď se postupuje parkem. Letošní etapou bude opravena zeď po úroveň ulice Českobratrské. Dříve než bude celá zeď dokončena, čeká město v dalších letech ještě několik etap její výstavby.

Město letos opravilo i úsek cesty v parku Na Polabí – od ústí parku v ulici K Mostu až na úroveň Macharovy ulice. Cesta byla velice poničená a  dnes tvoří povrch zámková protiskluzová dlažba. Akci za 423 262 Kč provedla firma REVA s.r.o. Brandýs n.L.

Firma Tomovy parky z Turnova zrekonstruuje dětské hřiště v parku – vznikne zde nové pískoviště, pro maminky lavičky  a  začátkem září sem firma nainstaluje dřevěné hrací prvky – pružinová houpadla, houpačky a různé průlezky. Vše má být dokončeno do 18.září. Město z rozpočtu vyčlenilo na tuto akci 360 000Kč a část ceny díla hradí tím, že firmě poskytlo akátové dřevo z městských lesů.

Hřiště na Vehlovicích bude mít nové oplocení
Hřiště na Vehlovicích bude mít do 11.září nové moderní oplocení místo stávajícího starého drátěného poničeného pletiva. Mělnická firma  Jaroslav Tovara – stavební zámečnictví buduje oplocení, které má spodní část dřevěnou a na ni navazuje část z polyamidové sítě. Součástí oplocení je i odrazová stěna pro tenis. Cena díla činí 338 000 Kč.

Ing.Lubor Byzov, vedoucí Oboru správy majetku a služeb MÚ Mělník
 Město - z radnice