https://www.traditionrolex.com/7

 Jeden běžný víkend na Městské policii Mělník | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jeden běžný víkend na Městské policii Mělník

Jeden běžný víkend na Městské policii Mělník ( výběr akcí, vynechány pravidelné kontroly v jednotlivých částech města)

Pátek 19:00 – sobota 7:00

8.10.2010, 20:25
OO PČR žádá hlídku MP řešit stížnost oznamovatele v ul.K Učilišti Dle sdělení mu před vjezdem do garáže parkují vozidla (hlídka PČR již řešila).Hlídka MP v místě mluvila s oznamovatelem, který sdělil,že nyní již nepotřebuje s vozidlem vyjet, chce ale porušující zákaz stání řešit.Hlídka MP pro nepřítomnost řidiče umístila na tři vozidla výzvu k podání vysvětlení.

8.10.2010, 21:10
Hlídka MP informuje operační o dopravní nehodě v ul.Bezručova .V místě nehody PČR a HZS.

8.10.2010, 21:37
Občan oznámil, že v ul. Tyršova z osobního vozidla bylo jeho osádkou na něho stříkáno nějakou tekutinou (je celý mokrý). V době oznámení v místě projížděla hlídka MP a oznamovatel stížnost sdělil také hlídce MP. Operační MP ve 21:05 kam.č.3 monitorovala dvě vozidla ve výše uvedené ulici, kde bylo vidět, že osádka po sobě stříká nějakou tekutinou z dětských pistolek na vodu. Po chvíli vozidla z ulice odjela Podařilo se zaznamenat SPZ vozidel. Poznatek byl předán hlídce MP, která v ul.17.listopadu obě vozidla zastavuje a provádí kontrolu totožnosti řidičů a spolujezdců. Do ulice se za hlídkou dostavil oznamovatel kvůli identifikaci a jelikož žádá omluvu. Kontrolované osoby: osm osob s tr. bydlištěm mimo Mělník. Věc byla následně řešena udělením blokových pokut.

8.10.2010, 22:20
Hlídka MP při kontrolní činnosti ČSAD ul.Bezručova kontroluje totožnost muže, který byl viditelně zraněn na hlavě (tržná krvácející rána) a je pod vlivem alkoholu či jiné náv. látky. Na žádost hlídky MP byla přivolána RZS. Ve 22:24 RZS v místě. Jednalo se o 47letého muže. Lustrací na OO PČR zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou. Ve 22:35 byl převezen RZS do nemocnice.

8.10.2010, 22:37
Linka 156 – oznamovatel, majitel noč.podniku oznámil, že ul.Tyršovou jde skupinka pěti mladíků, kteří kopou do odpadkových košů, jdou směrem k poště. Na kam. č.3 mladíci zahlédnuti. Před příjezdem hlídky MP na místo, se již v místě ani okolí tito nenacházeli. Hlídka MP při provedné kontrole v místech, kde mělo docházet k poškozování košů (ZŠ Jung.sady) hovořila s oznamovatelem, který sděl, že mladíci byli u něho v provozovně a rozbili nějaké sklenice. Hlídka MP zjistila, že před školou u přechodu je poškozený jeden plastový koš. Hlídka prováděla fyzickou kontrolu okolí a dále i kontroly kamerovým systémem, mladíky se ale nepodařilo vypátrat Dne 11.10.bude věc předána příslušnému orgánu k odstranění závady.

9.10.2010 , 4:10
Operační MP monitorovala na nám.Míru u kašny chování opilé ženy, která chtěla odjet vozidlem. Poznatek byl předán hlídce MP, která také předala informaci hlídce OO PČR. V 5:00 hodin OO PČR informuje o zadržení řidičky, která po provedeném testu měla 1,42 promile alkoholu. OO PČR děkuje MP za spolupráci.

9.10.2010, 5:34
Hlídka MP opakovaně prováděla kontroly na Vrázově Vyhlídce a autobus. zastávek ul.Pražská (vylepování plakátů).

9.10.2010 , 5:45
Hlídka MP v ul.Pražská od novin.stánku vrací zpět dva muže a jednu ženu, kteří do vozovky rozmístili plastové kužele ohraničující výkop před soudem. Za přítomnosti hlídky MP, bylo vše uvedeno do původního stavu. Řešeno důraznou domluvou. Jednalo se o ženu ve věku 20 let a muže ve věku 23 a 25 let.

9.10.2010, 7:00
Na kam. systému spařeno jak nějaký muž stojí v ul. Legionářů u vozidla a nějak se tam s řidičem dohaduje. Na místo se následně preventivně dostavila hlídka MP Mělník. Vozidlo před tím však z místa odjelo. Hlídka MP na místě vytěžila muže, který sdělil, že s vozidlem odjela jeho přítelkyně a že je podnapilá. Poznatek byl následně předán na OO PČR Mělník.

Sobota 7:00 – 19:00

9.10.2010, 7:40
V 7:40 hodin operátorka MP spatřila na kamerovém systému tři osoby ( dva muže a ženu). Sledované osoby šly z nonstop baru k osobnímu vozidlu .Operační pojala důvodné podezření, že osoba, která řídí vozidlo, je v podnapilém stavu. Proto o celé věci byla informována hlídka MP. Vozidlo bylo následně zastaveno v ul. Svatováclavská v 7:55 hodin, kde byl vytěžen řidič vozidla. Na výzvu hlídky se podrobil orientační dechové zkoušce - negativní zjištění. Dále byla provedena lustrace osoby na OO PČR , kde bylo zjištěno , že se jedná o osobu zájmovou. Kontrolovaný muž hlídce MP poté uvedl,že má shodné iniciály s mužem, který je v celostátním pátrání, již měl kvůli svému jménu několikrát potíže. Následně dobrovolně následoval hlídku MP na služebnu OO PČR. Dále si celou věc převzala OO PČR.

9.10.2010,12:33
Na linku 156 byla oznámena mužem stížnost.Výše jmenovaný sdělil, že v jedné ulici lokality Chloumek sousedům opakovaně přetéká jímka. Celá věc byla předána hlídce MP.Na místě určení hlídka MP hovořila s oznamovatelem a následně bylo zjištěno, že se nejedná o vytékající jímku, nýbrž jde o vyčerpávání vody ze sklepa rodinného domu. Na žádost hlídky MP odčerpávání vody výše jmenovaný ukončil. Na místě byla pořízena fotodokumentace a celý případ bude předán úsekáři, k dalšímu opatření.

9.10.2010, 12:48
Ve 12:48 hodin se na služebnu MP dostavil občan, který odchytil na silnici mezi Mlazicemi a Vehlovice 2 dlouhosrsté jezevčíky. Ve 13.09 si je na služebně MP převzal pracovník městského útulku a následně byli předáni majiteli.

9.10.2010, 12:55
Ve 12:55 hodin nahlásil na linku 156 občan, že v  ul. Českobratrská jsou exkrementy od koní, které v rámci předvolebního mýtinku vozí děti. O úklidu byl informován pořadatel, který zajistil úklid.

9.10.2010, 14:53
Ve 14:53 hodin operační OO PČR žádá o součinnost v nákupním centru Tesco v ul.Vodárenská.Ve 14:58 hlídka MP na místě spolu s hlídkou OO PčR, zjistila, že se zde nacházejí dva muži, kteří dle sdělení ostrahy měli způsobit krádež. Jelikož tito nebyli schopni hodnověrně prokázat svou totožnost byla hlídka MP požádána o převoz jednoho z mužů na služebnu OO PČR.

9.10.2010, 15:25
15:25 hodin se na lince 156 dotazoval občan na vrtulník, který celý den přelétá přes jeho dům. Bylo mu sděleno, že jde dětský letecký den pořádaný v rámci projektu Ekologie s nadhledem.

9.10.2010, 15:25
V 15:25 hodin na MKDS č. 3 na nám. Karla IV. na parkovišti spatřen parkující autobus . Na místo byla vyslána hlídka MP, která řidiče upozornila na porušení pravidel silničního provozu - řidič autobus přeparkoval. Věc vyřešena v blokovém řízení.

9.10.2010, 16:26
V 16:16 hodin operační OO PČR žádá o výjezd hlídky na nám. Palackého. Zde starší žena upadla z kola a měla se zranit. Do místa byla přivolána i RZS. Při příjezdu hlídka MP na místo byla žena již ve voze RZS a ošetřována ( zlomené zápěstí). Současně oslovila hlídku MP ošetřovatelka zraněné ženy a sdělila , že bere kolo do úschovy.

09.10.2010, 18:30
Hlídka MP provedla pěší hlídku v centru města se zaměřením na místní úpravu silničního provozu, např. na nám. Míru,ul. Husova,ul. Palackého náměstí a ul. Svatováclavská. Při této činnosti nebyla zjištěna závada.

Sobota 19:00 – neděle 7:00

9.10.2010, 19:15
Na linku 156 oznámil občan, že v jejich v ul. Nemocniční přespává cizí muž. Hlídka MP se následně dostavila na místo, kde hovořila s oznamovatelem. Dále bylo zjištěno, že výše jmenovaný je muž ve věku 19 let. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že tento není osobou hledanou, nebo zájmovou ze strany PČR. Mladý muž byl z místa vykázán.

9.10.2010, 19:27
Operační OO PČR se obrátil na MP o pomoc při pátrání po hledaném muži. V případě, že by hlídka MP muže zahlédla žádají o vyrozumění. Jmenovaný nebyl hlídkou MP v průběhu noční služby nikde spatřen. Předáno denní směně.

9.10.2010, 20:20
Na linku 156 oznámila žena, že našla v obci Kly opuštěného psa. Doporučeno volat na l. 158 PČR z důvodu, že se jedná o území mimo katastr města Mělník.

9.10.2010, 20:30
Hlídka MP hovořila s obyvatelem z ul. Sokolská , ohledně jeho stížnosti na přesouvání jejich kontejnérů na odpadky. Celá věc bude dále konzultována s odborem životního prostředí a zemědělství MÚ.

9.10.2010, 22:10
Na kamerovém systému byli spatřeny tři osoby u plakátovací plochy pod tržnicí na nám. Karla IV., jak vylepují letáček. Hlídka se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že plakátek vylepoval pracovník místní firmy na svoji plakátovací plochu.

9.10.2010, 22:21
Hlídka MP provedla kontrolu v ul. Pražská. Při této kontrole bylo zjištěno, že autobusová zastávka v ul. Pražská u hygienické stanice je pokreslená. Dále pak bylo zjištěno, že je nákres rovněž na opěradle lavičky u NsP a na opěradle lavičky umístěné u trafiky vedle SPŠS. Byla pořízena fotodokumentace a věc bude předána příslušnému odboru.MÚ

10.10.2010, 1:26
OO PČR požádalo hlídku MP o spolupráci při hledání řidiče vozidla zn. FORD Transit s přívěsem, který utekl. Řidič byl v minulosti již několikrát soudně trestaný. Hlídka MP byla hlídce PČR nápomocna od 01:26 hodin do 03:03 hodin. V daném případě se jednalo o odcizené vozidlo.

10.10.2010, 1:53
Na linku 156 oznámil anonymně muž, že u nákupního střediska LIDL, je rozepře mezi dvěma osobami.Po chvíli bylo na kamerovém systému spatřeno, jak dívka s chlapcem do sebe strkají. Při příjezdu hlídky MP se již v místě, ani v jeho okolí tito nenacházeli.

10.10.2010, 5:26
Operační OO PČR požádal o hlídku MP do ul. Nemocniční, kde dle oznámení přespávají dvě osoby. Hlídka tyto nalezla vedle panelového domu v ul. Nemocniční. Jednalo se o muže ve věku 25 let a ženu ve věku 20 let. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že jmenovaní nejsou osobami hledanými nebo zájmovými ze strany PČR. Oba byli vyzváni, aby do prostor opustili.

Neděle 7:00 – 19:00

10.10.2010 ,10:05
Dne 10.10.2010 ve 10:05 hodin na linku 156 oznámil občan, že jeho žena byla v oblasti sídliště napadena neznámým mužem. Operační celou věc předala hlídce MP a dále doporučila celou záležitost oznámit na OO PČR . V 10:25 hodin se hlídka MP na místě zkontaktovala s oznamovatelem události, který uvedl popis muže.Hlídka MP provedla kontrolu okolí a přilehlých ulic. V 10:55 hodin hlídka MP spatřila muže odpovídajícího popisu v ul. Nemocniční Jelikož svou totožnost nemohl tento hodnověrně prokázat, byl následně předveden na OO PČR.

10.10.2010, 11:38
Dne 10.10.2010 v 11:38 hodin na linku 156 oznámil zaměstnanec CBS prodejny v ul. Bezručova, že došlo ke krádeži zboží neznámou ženou. V 11:45 se do místa události dostavila hlídka MP , zde byla označena žena , která se měla dopustit uvedeného skutku.

Jednalo se o ženu ve věku 52 let. Zaměstnancem CBS bylo hlídce MP sděleno, že výše uvedená, odcizila brýle v celkové hodnotě 199 Kč. Na dotaz hlídky, proč se uvedeného jednání jmenovaná dopustila, bylo sděleno, že špatně vidí a finanční situace ji nedovoluje koupit si nové brýle. Hlídka MP uvedenou ženu poučila o protiprávnosti jejího jednání, dostalo pokutu 1 000 korun a zboží bylo vráceno prodejně.

10.10.2010,15:31
Dne 10.10.2010 v 15:31 hodin žádá operační OŘ PČR žádost o asistenci hlídky MP RZS, kde v 11. patře jednoho panelového domu má pobíhat nahá žena. Celá věc byla předána hlídce MP. Na místo se hlídka MP dostavila současně s vozidlem RZS. Hlídka MP společně s osádkou RZS hovořila se sousedy ženy, kteří sdělili, že o ni mají strach. Po chodbě se dle jejich sdělení pohybuje nahá a mluví nesrozumitelně.V neznámé byla zjištěna žena ve věku 52 let. Dále bylo zjištěno, že žena trpí psychickou poruchou. Na žádost přítomného lékaře se výše jmenovaná podrobila orientační dechové zkoušce - bez naměřené hodnoty. Žena byla poté převezena psychiatrické léčebny. Hlídka MP vyrozuměla o celé věci telefonicky matku výše jmenované. Poté zajistila byt a vyčkala do 16:05 hodin , kdy si klíče od bytu převzal otec hospitalizované.

10.10.2010, 14:45
Ve 14:45 hodin bylo telefonicky oznámeno ženou , že v ul. V Kroupovci leží v příkopě muž. Oznamovatelka se obává o jeho zdraví. Na místo byla vyslána hlídka MP. Na místě byl vytěžen muž ve věku 51 let, který byl v podnapilém stavu, hlídka MP výše jmenovaného z místa vykázala. Celá věc byla řešena domluvou.

10.10.2010, 14:58
Ve 14:58 hodin se na služebnu MP dostavil pořadatel a oznámil, že před podiem na nám. Míru leží dvě podnapilé osoby , které svým jednáním narušují mítink .Oznamovateli bylo sděleno, že hlídka MP se nachází na šetření v okrajové části Vehlovice a jakmile bude dostupná. do místa vyjede. Na kamerách nebyla žádná osoba narušující veřejný pořádek zjištěna.V 15:18 hodin se do místa dostavila hlídka MP a zkontaktovala se s oznamovatel události, tento sdělil, že nyní je vše v pořádku a v případě problému zavolá na linku 156.

10.10.2010, 18:14
V 18:14 hodin hlídka MP při kontrole autobusového nádraží, která byla zaměřena na dodržování veřejného pořádku a možný výskyt závadových osob. Při této činnosti byl kontrolován muž ve věku 50 let. Tento měl na hlavě krvácivou ranku, hlídkou MP bylo nabídnuto lékařské ošetření, což jmenovaný odmítl. Cestou operační MP byla provedena lustrace osoby. Lustrací bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou ze strany PČR.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Čeština?


Sice chválím práci městské policie a jsem ráda, že jsou takto aktivní, ale podle mě se neukazují zrovna v nejlepším světle, když pan ředitel městské policie píše skoro v každém odstavci hrubky, zapomíná na čárky a vyjadřuje se čas od času ne zrovna vhodně (příklad:  "nějaký muž stojí v ul. Legionářů u vozidla a nějak se tam s řidičem dohaduje"). Samozřejmě že tito pánové mají hlavně "pomáhat a chránit", ale možná by se pak měli zamyslet, zda je nutné to za každou cenu zveřejnit. Na mě to bohužel příliš seriózně nepůsobí, že ředitel městské policie neumí česky. A jen tak na okraj, co znamená: na místě byl vytěžen muž?

1.2 Pomáhat a chránit?


Postrádáte základní informaci! Pomáhat a chránit mají státňáci! MP má "pořádek a bezpečnost" Ha ha ha!!! To se zase někdo sekl co!! Všeobecný omyl! Tento slogan (pomáhat a chránit) používejte pouze v případě, že tento fakt víte!

1.1 Cituji část nadpisu


Cituji část nadpisu článku :

" ( výběr akcí, vynechány pravidelné kontroly v jednotlivých částech města) "

... a dovolte mi ,abych se zasmál. Viděli jste někdo ve večerních hodinách hlídkovat ve městě příslušníka MP ? Já teda ne a mám pocit , že jak padne soumrak , příslušníci zalezou na služebnu a nějak tu směnu doklepou.

Já osobně jsem kromě vinobraní a obřas 1.září neviděl žádného příslušníka MP v akci . Jo pardon . Občas je vidím jet večer kolem 18.00 autem ulicí Pražská směr sídliště Sportovní.Akorát mi není jasné , že když se auto vrací , má buď jiného řidiče nebo spolujezdce. Že by výměna stráží za naše peníze ?

1.1.1 To je spíš nějaká předvolební


To je spíš nějaká předvolební propagačka, ne? To s těma pasažérama jsem si taky všimnul. Kdo by se vláčel do toho kopce.

1.1.1.1 měšťáci


 

Já jsem náhodou měšťáky v akci widěl, seděl jsem na pifku na sportovní v tipsportu a byl tam celkem zajimavej zásah s ožralým týpkem.Celkem sem akci ocenil.Jo a otázka newíte někdo kolik je na Mělníku měšťáků??

1.1.1.1.1 MP Mělník


No já ne zcela náhodou potkávám téměř každý večer, tak kolem 21 hodiny (i později) měšťáky projíždět u starťáků u Ludmily. To je taková zapadlá část, že by se tam člověk večer bál. Když vím, že tam hodně často projíždějí, tak jsem více v klidu. Všem co stále na MP něco vidí, tak by se měli zamyslet, proč mají názor jaký mají. Myslím si, že jsme dost malé město na to, abychom měli každý večer devět hlídek v akci. čtyři hlídky po dvou v ulicích, nejlépe tak aby je všichni ti šťouralové viděli, další čtyři hlídky v autech, aby stihli ke každému otrapovi (který volá kvůli rušení nočního klidu) a jedna hlídka na služebně. Kdyby se každý člověk choval jak má, nebyla by policie tolik potřeba! A napadá mě, že lidi už nevědí co by a proč by! Dopraváky vidíme na každém rohu - je to špatně, protože já chci přece jet víc jak 50 km/h v obci a měšťáky zase nevidím vůbec!! Jé já je chci vidět i jinde než v televizi!! Lidi, fakt nevíte co by! Ať je to jak je to, vždy to bude špatně! Českému národu se nezavděčíš!


https://www.traditionrolex.com/7