Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V dubnu příštího roku se začne v Mělníku stavět protipovodňová hráz

V úterý 12.října zavítali na mělnickou radnici vzácní hosté. Ministr zemědělství Ivan Fuksa přímo zde potvrdil, že jeho resort poskytne Mělníku dotaci ve výši 95% celkových nákladů na výstavbu protipovodňové hráze, jejíž délka bude činit 3,9 kilometru. Pan ministr  společně s generálním ředitelem  Povodí Labe Tomášem Vaňkem a mělnickým starostou Miroslavem Neumannem hovořili o náročné stavbě, jejíž celkové náklady budou činit 530 milionů korun, z toho 12 miliónů ze svého rozpočtu uhradí město, podílet se bude i Povodí Labe.

Velká povodeň v roce 2002 zaplavila ve městě více než tři sta domů. Od té doby město čekalo na vybudování ochrany proti povodni. Další velká voda Mělník zasáhla v roce 2006. Protipovodňový systém, který městu zajistí ochranu před stoletou vodou,  se kolem Labe začne stavět nejpozději v dubnu příštího roku. Stavba povede od lokality V Rybářích přes Pšovku až za Staré Mlazice. Systém bude vybudován ze tří samostatných částí. Mobilní stěny budou zajišťovat oblast V Rybářích a Vinařství Lobkowicz, kombinace sypané a betonové hráze bude využita na ochranu mělnického přístavu a v délce 1 250m bude vybudována hráz sypaná v oblasti čtvrtí Pšovka a Mlazice. V historii Mělníka je to největší stavba, která přispěje k ochraně lidí i jejich majetku. Akce se uskuteční i díky tomu, že se městu podařilo včas dojednat veškeré směny či výkupy dotčených pozemků se 48 majiteli, s nimiž muselo město uzavřít celkem 31 smluv.Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Protipovodňová hráz


Měl jsem trochu času a tak jsem se zajel podívat jak "roste" protipovodňová hráz. Byl jsem přímo u stavěné hráze a chvíli (cca 15 minut) pozoroval výstavbu. Počasí je celkem dobré a tak výstavba pokračuje asi dobře a tuneláři mají radost, že mají kam dát "hlínu" z tunelu Blanka, která se mezitím vrší pod "novým" mostem na "skoropovolené" skládce. Chtěl jsem také shlédnout pár informací o této stavbě a tak jsem se jal prohlédnout informace na internetu. Bohužel jsem na stránkách města Mělníka (www.melnik.cz) nic nenašel. Třeba to tam někde je, ale já jsem to opravdu nenašel. Myslím si, že to je celkem důležitá stavba pro naše město a neškodila by tak větší propagace. Více informací jsem našel na níže uvedených odkazech.

http://www.wmap.cz/label/kr_sc/htm/_up/texty/G/K_534676.pdf

Stránky http://www.wmap.cz/wmaproot/index.html jsou celkem zajímavé a poskytují i jiné informace, ikdyž některé odkazy jsou nefunkční. V souvislosti hledáním více informací jsem mimo "dané téma" našel i tento odkaz http://mapy.kr-stredocesky.cz/, kde je i

Digitální model území 1:25 000 (DMÚ25, verze 2) + Ortofoto ČÚZK

K tématu protipovodňové hráze jsem dále našel pouze informace na stránkách firem, které se na stavbě podílejí a to:

http://www.silnicegroup.com/reference/20

http://reko-praha.cz/aktuality/budeme-se-podilet-na-vystavbe-protipovodnovych-opatreni-melnik.html

Tolik můj malý příspěvek k výše uvedenému tématu. Našli jste více informací ? Podělte se !

1.1 zemina


Na stavbu protipovodňové hráze se využívá materiál z mistního zemníku. To co lze spatřit v přístavu je matriál, který bude použit na na jinou stavbu - ekologizaci kontejnerového překladiště.

1.1.1 Protipovodňová hráz


... protože jsem skoro nikde nenašel žádné informace, tak jsem se domníval, že materiál v přístavu se využije hlavně na stavbu protipovodňové hráze. Je možné, že se používá materiál z místního zemníku a zemníky v okolí Mělníka opravdu jsou. Ten materiál na skládce v přístavu se tedy asi použije na akci "Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník". Tak uvidíme, snad obě akce přinesou jen dobré.