Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Malí eMPíci poučili dospělé, jak se správně chovat

 

Na počátku října byl Městskou policií Mělník realizován další z projektů prevence kriminality. Jedná se o projekt Malý eMPík určený pro žáky 1. stupně základních škol.

Žáci tak v dopoledních hodinách vyrazili spolu se strážníky MP Mělník do ulic a zde započala již ta pravá práce malých strážníků - eMPíků. Jelikož se v současné době mnoho projektů prevence kriminality odehrává v ZŠ J.Matiegky, byla tato akce směřována do centra města a do přilehlých ulic a parků. Ještě před samotnou prací v ulicích proběhla krátká beseda, při které si žáci stanovili, na co se při své práci malých strážníků zaměří. Došlo tak k připomenutí si pravidel týkajících se jízdních kol, pravidel při venčení psů, přecházení mimo přechod pro chodce, kouření na zastávkách autobusů, atd. Zjištěné přestupky byly řešeny na místě, a to přímo se samotnými přestupci. Překvapení přestupců bylo vždy veliké a ani v jednom případě nedošlo k hádkám, či arogantnímu jednání.

Při zjištění přestupkového jednání strážníci nedávali pokuty, ale trest byl mnohem horší a výchovnější, protože dospělé na jejich přestupek upozornily děti a navíc jim předaly smutný obrázek. V případech, kdy bylo zjištěno, že cyklista má své kolo řádně vystrojené a nebo, že majitel psa jej má v souladu s městskou vyhláškou na vodítku, předávaly děti obrázky veselé. Docházelo tak k situacím, kdy se přestupce omlouval dětem a prosil je, aby takové jednání samy nedělaly. A toto je určitě větší trest než uložení blokové pokuty. Strážníci takto do ulic již vyrazili s 15 skupinami dětí a občané Mělníka si tak mohou z blízka prohlédnou práci malých strážníků a zažít nadšení, které školní děti do této práce vkládají.

 

Petr Limprecht, preventista MP MělníkMěsto - z radnice